Cijene sa stočnog sajma u Bereku

Održan je stočni sajam u Bereku. Cijene su sljedeće:

Muška telad – 26,00 kn

Ženska telad – 24,00 – 25,00 kn

Odojci – 16,00 kn

Janjad – 19,00-20,00 kn

Junad – 15,00 kn

Odgovori