Općinsko vijeće Općine Farkaševac dalo zeleno svjetlo za ulaganje u dva važna projekta

Općinsko vijeće Općine Farkaševac je na svojoj 3. Sjednici održanoj u srijedu navečer dalo zeleno svjetlo za ulaganje u dva važna projekta i prijavu na natječaj za bespovratna europska sredstva kroz mjeru 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“.

– U realizaciji smo prijave Kulturnog centra na mjeru 7.4.1. ruralnoga razvoja pri čemu želimo napraviti rekonstrukciju postojeće pomoćne zgrade u Kulturni centar koji će biti društvene namjene i na korištenje udrugama, a želja nam je na našem području stvoriti kulturno-umjetničko društvo – rekao je načelnik Matija Copak i dodao kako bi novi Kulturni centar trebao  biti odmah pored novog dječjeg vrtića, te bi s planiranom izgradnjom dječjeg igrališta trebao činiti jedan lijep kompleks u centru Farkaševca. Vrijednost ulaganja je oko milijun Eura, a osim ovog projekta planira se za prijavu još jedan.

– Želimo napraviti jedan vatrogasni dom koji neće narednih tridesetak godina zahtijevati nikakva ulaganja u rekonstrukciju i obnovu. Želimo da vatrogasci koji su odgovorni za naše područje imaju adekvatne i lijepo uređene domove. Krećemo s vatrogasnim domom u Farkaševcu kao centralnom postrojbom. Želimo da naši vatrogasci koji riskiraju živote za nas imaju ono najbolje. Potrudit ćemo se da pomažemo vatrogastvu na našem području kroz sve ostale natječaje i prijave, bilo na županijskoj, nacionalnoj ili EU razini. Mislim da naši vatrogasci zaslužuju najbolje i osobno ću se truditi da ih uvijek prijavimo na sve ono što će moći ostvariti – rekao je načelnik Copak.