Predložite kandidate za članove Savjeta mladih Grada Bjelovara

Na internetskim stranicama Grada Bjelovara objavljen je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara. Savjet mladih ima devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika te devet zamjenika članova. Pogledajte kriterije, predložite svoje kandidate!

https://www.bjelovar.hr/javni-poziv-za-predlaganje-kandidata-za-clanove-i-zamjenike-clanova-gradskog-savjeta-mladih-grada-bjelovara-2/