Prvu radnu, a drugu sjednicu u novom mandatu u utorak navečer odradili su vijećnici Općinskog vijeća Općine Berek. Sjednica se sastojala od dva dijela, onog svečanog na kojem je načelnik Mato Tonković dao prisegu kao načelnik u svom 8. mandatu na čelu općine, te radnog na kojem su vijećnici donijeli nekoliko odluka te usvojili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Berek za 2021. godinu, godišnji financijski izvještaj Vatrogasne zajednice Općine Berek za 2020. godinu te izvješće o radu načelnika za prvih 6 mjeseci ove godine.

Načelnik je u svom izvještaju rekao kako se na području općine radi na nekoliko gradilišta na kojima radovi dobro napreduju, kao što su npr. radovi na kanalizaciji u Bereku, no osvrnuo se i na kratki zastoj u gradnji Kulturnog centra.

– Problema je bilo u realizaciji jer se čekalo na beton, a došlo je i do problema s konstrukcijom krovišta koja je najveći financijski dio. Obavili smo sastanak i zatražio sam očitovanje od izvođača koji su rekli kako se nastavlja s radovima i da ovih dana dolaze svi dijelovi konstrukcije i kako su rekli, do kraja mjeseca sve će komplet biti gotovo – rekao je načelnik Tonković.

Od ostalih projekata u tijeku su aktivnosti oko projekta izgradnje Poučne staze u Podgariću, aktivnosti oko izmjene javne rasvjete po selima u kojima nije promijenjena te razgovori oko saniranja krova crkve u Kostanjevcu koja je stradala u nevremenu.

Na sjednici se raspravljalo i o proslavi Dana Općine Berek te je Vijeće prihvatilo načelnikov prijedlog da se ove godine ne dodjeljuju javna priznanja na svečanoj sjednici Općinskog vijeća iz razloga što zbog pandemije nije bilo previše aktivnosti u proteklih godinu dana, a svi projekti koji u tijeku, a za koje bi neki ljudi trebali dobiti priznanja, još nisu završeni. Program obilježavanja Dana Općine bit će još uvijek nešto skromnijeg obujma zbog epidemioloških mjera za koje se ne može predvidjeti kakve će biti krajem mjeseca kada će biti Dan općine.