Krajem kolovoza 2021. godine u HZZ PU Bjelovar registrirano je 3.437 nezaposlenih osoba. U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih manji je za 0,1 % ili 2 osobe, a u odnosu na kolovoz 2020. manji je za 27,1 % ili 1.279 osoba.

Udio nezaposlenih na području Bjelovarsko-bilogorske županije u nezaposlenosti Republike Hrvatske u kolovozu 2021. godine je 2,7 %.

Krajem kolovoza 2021. godine najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar (1.691 ili 49,2 %), zatim u Ispostavi Daruvar (611 ili 17,8 %), Ispostavi Garešnica (501 ili 14,6%), Ispostavi Grubišno Polje (335 ili 9,7 %) te Ispostavi Čazma (299 ili 8,7 %).

U kolovozu 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost povećana u Ispostavi Daruvar za 8 osoba ili 1,3 %, u Ispostavi Bjelovar za 7 ili 0,4 %, te u Ispostavi Grubišno Polje za 3 osobe ili 0,9 % te u Ispostavi Čazma za 2 ili 0,7%, dok je smanjena u Ispostavi Garešnica za 22 osobe ili 4,2%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama, a najviše u Ispostavi Bjelovar za 632 osobe ili 27,2 %, zatim u Ispostavi Daruvar za 276 ili 31,1 %, u Ispostavi Čazma za 135 ili 31,1 %, u Ispostavi Grubišno Polje za 119 ili 26,2 % te u Ispostavi Garešnica za 117 osoba ili 18,9 %.

Ukupno je tijekom kolovoza 2021. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 370 osoba. Od toga je zaposleno 227 osoba i to: 211 (93,0 %) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 16 (7,0 %) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem zasnivanja radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

  • Prerađivačka industrija – 39 osoba ili 18,5 %
  • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 37 osoba ili 17,5 %
  • Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 28 osoba ili 13,3 %
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – 21 osoba ili 10,0 %.

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (99 ili 46,9 %), a zatim iz Ispostave Daruvar (46 ili 21,8 %), Ispostave Garešnica (31 ili 14,7 %), Ispostave Čazma (22 ili 10,4 %) te Ispostave Grubišno Polje (13 ili 6,2 %).

Istodobno su u kolovozu 2021. godine 143 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu.