foto/HNB

Narodna banka Srbije najavila je pokretanje odgovarajućih aktivnosti prema nadležnim institucijama EU kako bi se ukazalo na neprimjerenost hrvatskog prijedloga da na kovanicama od 50, 20 i 10 centi i eura bude lik Nikole Tesle.

‘Narodna banka Srbije je mišljenja da bi eventualno stavljanje lika Nikole Tesle na nacionalnu strane kovanice eura, ako Hrvatska postane članica Eurozone u narednom periodu, predstavljalo prisvajanje kulturnog i naučnog naslijeđa srpskog naroda s obzirom na to da je nesporno da se slavni naučnik tijekom svog života izjašnjavao kao Srbin po porijeklu i rodu. S tim u vezi, sasvim je sigurno da bi bile poduzete odgovarajuće aktivnosti prema nadležnim institucijama EU kako bi se ukazalo na neprimjerenost takvog prijedloga’, rekli suTelegraf Biznis iz NBS.

Dizajn euro novčanica je isti nezavisno od države koja ih štampa, ističu iz centralne banke.

Pitanje dizajna euro kovanica regulirano je Uredbom Savjeta EU o apoenima i tehničkim specifikacijama eurokovanica namijenjenih opticaju.

Po navedenom propisu eurokovanice imaju jednu zajedničku (europsku) stranu koja je ista na svim eurokovanicama (avers) i drugu nacionalnu (revers), koja se razlikuje od zemlje do zemlje i koja ima na sebi oznaku države članice EU.

Na toj nacionalnoj strani eurokovanice mora se nalaziti krug sastavljen o d 12 zvjezdica (simbol EU) koje u potpunosti okružuju nacionalni dizajn. Unutar navedenih 12 zvjezdica država članica samostalno odlučuje o motivima koje će prikazati, piše tportal.hr.