Na prvoj radnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme u novom sazivu vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o kreditnom zaduženju grada.

Naime,  Grad Čazma se, kao i većina lokalnih jedinica, odlučio za dugoročno zaduženje kako bi prebrodio vremensko razdoblje između plaćanja izvršenih radova izvođačima i povrata sredstava za svoje kapitalne projekte za koje su povučena sredstva iz EU fondova.

Grad Čazma će se zadužiti kod Erste&Steiermarkische bank d.d. u iznosu od 11.000.000,00 kuna s kamatom 1,2 posto i to za dva kapitalna projekta, Interpretacijsko-rekreacijski centar Bio-park Čazma i rekonstrukciju i  unutarnje uređenje Zgrade udruga u Čazmi. Naknada za obradu kredita iznosi 1,10% dok je rok otplate kredita 120 mjeseci.

Do sada Grad nije imao zaduženja i sve se radilo i gradilo sredstvima grada.

– Ti projekti su nam odobreni u iznosu kojem jesu, 74% Europska unija i ostatak sredstva iz proračuna. Stvar s europskim novcima funkcionira tako da  su odobreni i izvođači radova odrade svoj posao. Oni koji nam daju te novce, radi se od državnim institucijama, SAFU prije svega, koji je državna agencija za kontrolu trošenja tih novaca i ta procedura poprilično kasni. Imamo godinu pa i više od trenutka kada su radovi završeni dok taj novac ne dođe. Da ne bismo trošili novac koji imamo za svakodnevno funkcioniranje, kako  naših ustanova tako i svega što radimo mimo europskih projekata, dok ne dođu europska sredstva treba nam kredit – rekao je gradonačelnik Pirak.

Dinko Pirak

Vijećnicu SDP-a Ivanu Sabljak Murlin zanimalo je zašto se kredit uzima na deset godina ako se želi prebroditi vremenski jaz između financiranja i povrata sredstava i koji je vremenski plan vraćanja kredita. Odgovorila je pročelnica Andrea Prugovečki Klepac:

– Mi smo uzeli kredit na 10 godina zato što imamo dosta nepoznanica u tome koliko će trajati i koliko će biti izvantroškovničkih radova i svega ostalog, a i da nam rata u konačnici bude manja. Ako dinamika bude kakvu smo očekivali mi ćemo kredit vratiti i ranije – kazala je Prugovečki Klepac.

Gradonačelnik Pirak je dodao kako će EU sredstva koja će doći  ići  odmah za otplatu kredita ali će sigurno ostati 3 milijuna što će ići na malo dulji rok otplate.

– Prolongirat ćemo to vraćanje i to bude trajalo koliko nam bude komocija dozvoljavala. Ponavljam, koliko sam i do sada ovdje, 20-ak i nešto godina, nikad nismo išli grlom u jagode i nisam htio zadužiti grad – kazao je Pirak.

Osim refinanciranja EU projekata, dio novca  koristit će se i za neplanirane radove pri gradnji Interpretacijsko-rekreacijski centra  Bio-park koji su se otvorili jer ih projektant nije predvidio ili u samom izvođenju nešto treba promijeniti.

– Ovo je velik projekt, bazen je sam 13 milijuna kuna za sada ali mi već znamo kada ni nisu krenuli raditi da ima  radova na koje nismo računali, nitko za njih nije znao. Zašto? Nemamo dokumentaciju od kanalizacijskog sustava od prije uopće u gradu.  Cijeli dio, motel, penzionerac, zgrade u Ulici Braće Radića prema vrtiću nemaju riješenu kanalizaciju. Svi nešto ispuštaju  tamo  i bit će  očito potrebno da povučemo paralelnu kanalizaciju uz sam bazen uz cijelu ovu ulicu. Koliko će to koštati? Ne znam, to je samo jedan od dijelova za koje tek sada znamo da nam je problem – rekao je Pirak.

O kreditnom zaduženju u raspravu se uključio i SDP-ov Damir Đuran koji je podržao odluku grada da se zaduži s obzirom na to da je u pitanju kredit za kapitalni projekt i razvoj grada.

– Svi znamo kad se spomene riječ kredit da se svi odmah više za to zainteresiramo, to je činjenica, ali činjenica je da su krediti jednostavno realnost i normalna stvar. Ni mi privatno ne bi imali hrpu stvari bez kredita, a i hrpa stvari u samoj državi ne bi bila napravljena, od autocesta, kapitalnih projekata da nije bilo kredita. Bitno da se kredit troši na razvoj, da se troši na kapitalne projekte tj. da se ne troši za tekuću potrošnju. Mi smo jedan od rijetkih gradova, može se možda na prste jedne ruke nabrojati, koji stvarno nemamo kredita i ovaj kredit je definitivno za kapitalni projekt jer Čazma Natura je kapitalni projekat i mislim da ga treba izrealizirati i dovršiti do kraja – zaključio je Đuran.