Na najvažnijoj provjeri prije Maratona lađa na Neretvi sudjelovale ekipe Arga i Šumara

Lađari Zagreba su se pokazali najspremnijima na Minimaratonu, 18. Lađarskom kupu Župe Bagalović koji se smatra najvažnijom provjerom prije Maratona lađa. Na ovoj utci sudjelovali su i lađari iz Bjelovarsko-bilogorske županije, ekipe Arga i Hrvatskog šumarskog društva ogranka Bjelovar. Nastupila je 21. ekipa, a naši lađari smjestili su se u sredini poretka, Argo na 8. mjestu, a Šumari na 10.