Od jeseni na Sveučilištu Sjever kreće novi preddiplomski stručni studij Računarstvo i informatika*! Studij se izvodi na dislociranoj lokaciji Sveučilišta Sjever u samom središtu Đurđevca (zgrada poslovnog centra, Trg sv. Jurja 1), a osposobljava studente za izuzetno dinamično područje tehnološkog razvoja.

     „Računalni stručnjaci ovoga profila su arhitekti i implementatori najnovijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija s visokim zahtjevima u industriji, trgovini i javnom sektoru. Studenti ovoga studija savladat će računalne operativne sustave, računalne mreže i programiranje. Naučit će identificirati, formulirati i rješavati inženjerske probleme primjenom računalnih alata. Osim toga, naučit će prepoznati interakciju između inženjerskih aktivnosti i dizajna, proizvodnje, marketinga, zahtjeva korisnika i zahtjeva proizvodnog procesa. Pripremit će se za prilagodbu promjenama tehnologije i novih tehnika, kao dijela cjeloživotnog obrazovanja“, ističe v. d. pročelnika studija doc. dr. sc. Domagoj Frank.

Studij je besplatan za redovne studente, a Grad Đurđevac svakom redovnom i izvanrednom studentu daje za školovanje 6000 kuna godišnje bespovratno, bez obzira otkud student dolazio!

Potrebe gospodarstva za obrazovanim IT stručnjacima su velike tako da svi naši studenti koji završe studij imaju zagarantirano radno mjesto. Primanja u IT sektoru su veća nego u ostalim sektorima i to je dodatan razlog zašto se mladi odlučuju obrazovati u tom smjeru. Naša je želja da studenti nakon završetka školovanja ostanu ovdje i zaposle se u našim tvrtkama ili da razvijaju svoje vlastite ideje”, ističe gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči.

Studij traje 6 semestra i nakon završetka stječe se 180 ECTS bodova te akademski naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva (bacc.ing.comp.)


Ne propustite priliku i postanite dio prve generacije prvostupnika novog studijskog programa na Sveučilištu Sjever! Pravo upisa na preddiplomske studije Sveučilišta Sjever imaju kandidati koji su završili srednju školu u minimalno četverogodišnjem trajanju, a prijave se obavljaju putem stranice www.postani-student.hr.