Izgradnja kanalizacije u Bereku koja je počela prošle godine nastavlja se i dalje. U Bereku su ugovor o nastavku izgradnje potpisali direktor Komunalija Čazma Ivan Beljan i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković uz prisustvo saborskog zastupnika Mire Totgergelija, državnog tajnika Velimira Žunca, kandidata za župana Marka Marušića i načelnika Općine Berek Mate Tonkovića.

Prošle godine je započela izgradnja kanalizacije u Bereku i usprkos lošem vremenu uspješno je završena izgradnja 1. faze vrijedna 2,5 milijuna kuna plus PDV rekao je direktor Komunalija Ivan Beljan, a ove godine se nastavlja projekt u vrijednosti radova od oko 5 milijuna kuna plus PDV.

– Dužina je 5 300 metara od toga tlačnih vodova 1800 metara, 2 pretcrpne stanice i uređaj za pročišćavanje. Velika je to stvar za Općinu Berek koja će biti jedna od rijetkih koja će imati i kanalizaciju i uređaj za pročišćavanje – rekao je Beljan.

Dirketor Komunalija Čazma Ivan Beljan

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković zadovoljan je tijekom radova na području Općine Berek gdje je osim ulaganja od 7,5 milijuna kuna u izgradnju kanalizacije uloženo i milijun i pol kuna u izgradnju vodovoda u Potoku i Ruškovcu.

– Mi s radošću osiguravamo potpisivanjem današnjeg ugovora novih 5 milijuna kuna. 80% je Hrvatskih voda, znači gotovo 4 milijuna kuna i milijun kuna osigurava isporučitelj vodnih usluga tj. jedinica lokalne samouprave – kazao je Đuroković.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković

Od 13 naselja Općine Berek 10 je opskrbljeno vodom dok će naselje Berek imati i kanalizaciju što je velika stvar za našu općinu rekao je općinski načelnik Mato Tonković prilikom potpisivanja ugovora.

– Ostalo nam je selo Šimljanik koje ima mali broj stanovnika i trenutno nije isplativo ići u projekt u ovome trenutku i Kostanjevac i Begovača koje planiramo spojiti na vodovod preko Velikog Pašijana i Velike Trnovitice, pa ćemo to staviti u plan i vjerujem da će nam u tome pomoći i novi župan – rekao je Tonković.

Načelnik Općine Berek Mato Tonković

Zahvalu za lobiranje na brzoj realizaciji ovog projekta upućene su saborskom zastupniku Miri Totgergeliju koji je rekao kako njegova dužnost i je da pomogne načelnicima i gradonačelnicima da uspiju realizirati projekte koje imaju.

– Ja sam prošle četiri godine radio ulogu koja nije moja, a to je da naš aktualni župan nije htio sazivati kolegije načelnika i gradonačelnika tako da sam ja kao saborski zastupnik naše načelnike i gradonačelnike pozivao na kolegije gdje su oni govorili o svojim problemima, a mi samo im pomagali da te probleme lakše riješe s nacionalnom vlašću – rekao je Totgergeli.

Saborski zastupnik Miro Totgergeli

Da je šteta što nema kolegija župana i načelnika i gradonačelnika sa županijskog područja rekao je i državni tajnik Velimir Žunac koji je podsjetio da je zadnji takav kolegij održan 2013. godine kada je on još bio gradonačelnik Grada Garešnice.

– To je zaista šteta i mislim da je praksa u svim ostalim županijama da ti kolegiji budu mjesto ne samo druženja nego i razgovora i rješavanja zajedničkih problema, a tu priliku aktualni župan nije koristio. Zbog toga mi je žao jer su se mogli dogovoriti neki projekti koji će biti financirani ili iz nacionalnih sredstava ili fondova EU, a ta prilika je propuštena – kazao je Žunac.

Državni tajnik u Minsitarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Velimir Žunac

Upravo sinergiju i okupljanje kao najvažniju stvar u razvoju Bjelovarsko-bilogorske županije je u Bereku još jednom istaknuo kandidat za župana Marko Marušić.

– Ne treba biti župan gazda, nego župan partner. Obilazeći općine i gradove svuda je naglašen isti problem, a to je loša, gotovo nikakva suradnja između načelnika, gradonačelnika i župana, a to je svakako jedan od preduvjeta da bi mi našu županiju maknuli iz društva najnerazvijenijih gdje nam svakako nije mjesto – rekao je Marušić.

Kandidat za župana Marko Marušić