Zrinski Topolovac – obnovljena kuhinja u društvenom domu

Općini Zrinski Topolovac od Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora odobreno je  oko 150 tisuća kuna za rekonstrukciju kuhinje u društvenom domu. U kuhinju se dugo vremena nije ulagalo, pa je njena obnova bila prijeko potrebna. Kako nam otkriva načelnica Jasna Mikles Horvat radovi na obnovi su pri kraju:

– Javili smo se na natječaj našeg LAG-a Sjeverna Bilogora i odobrena su nam sredstva oko 20 tisuća Eura. Radovi su pri kraju i puno će sve sada biti ljepše za korištenje. Jako smo ponosni na to, jer se već dugo nije ulagalo u taj dio – rekla je načelnica Jasna Mikles Horvat.