U Daskatici je završena obnova društvenog doma, vrijednost obnove je 550 tisuća kuna, a sredstva su dijelom osigurana iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Nastavak je to ulaganja Općine Štefanje u društvene domove čime se nastoji poboljšati kvaliteta života u svim naseljima.

– Veseli me da smo završili još jednu investiciju koja je započela prošle godine. Napravljeni su sanitarni čvorovi, kuhinja, uvedeno je plinsko centralno grijanje i dom je dobio priključak na vodu tako da je još jedan društveni dom saniran. Upravo je u fazi priprema izvješća i predaja zahtjeva za tehnički pregled. U Daskatici nam ostaje još samo uređenje okoliša i namještanje kuhinje – kazao je načelnik Općine Štefanje Ivo Emić.

Inače, na području općine ostao je još samo jedan društveni dom koji čeka svoju obnovu, a za njega se trenutno priprema dokumentacija.

– Upravo je u pripremi projekt obnove društvenog doma u Starom Štefanju za još jedan natječaj. Kada se uredi i taj dom Općina Štefanje imat će uređene sve društvene domove na području Općine – zaključio je Emić.