Petu godinu zaredom Grad Bjelovar provodi projekt pod nazivom „Djetinjstvo bez gladi“, kojim se osiguravaju besplatni topli obroci u školama za djecu koja žive ili su u riziku od siromaštva. U školskoj godini 2020./2021. u projekt je uključeno 983-je djece iz svih pet bjelovarskih osnovnih škola, koje su partneri u projektu. Gradonačelnik Dario Hrebak istaknuo je kako se od početka projekta prije pet godina, nažalost, broj djece uključene u njega udvostručio te da je ovakav projekt prijeko potreban:

– Projektom koji je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, odobreno je gotovo milijun kuna. U 1.Osnovnoj školu uključeno je u projekt 65 učenika, 2. 195 učenika, 3. 240 učenika, 4. 230 učenika i 5. 53 učenika. Tijekom provedbe projekta moguće su naravno i određene promjene u konačnom broju djece, no na kraju školske godine ćemo znati točan broj uključene djece – rekao je Hrebak.

Voditeljica projekta Andrea Posarić dodala je da je prošle godine za besplatne obroke u školama na početku projekta bilo planirano 990 djece, no na kraju je taj broj porastao na njih 1064-ero.

– Ove godine nastavljamo s ovim projektom. Moguće je da će se ostvariti manji broj podijeljenih obroka zbog situacije s Covidom i online nastavi. Važno je da sva djeca koja pohađaju nastavu ostvare pravo na taj besplatni obrok – kazala je Posarić.

Inače, cijena školskog obroka iznosi 6,00 kuna, pri čemu se iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije financira iznos od 5,47 kuna. Razliku od 0,53 lipe financira Grad Bjelovar.