Predstavljen projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima sudjelovao je na predstavljanju projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u čijoj provedbi sudjeluje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije.

Nositelj samog projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a riječ je o projektu koji podrazumijeva izradu strateškog dokumenta, prvog takve vrste u Hrvatskoj,  a koji se odnosi na definiranje potrebnih mjera očuvanja te određivanje posebnih područja očuvanja prirode Republike Hrvatske.

– Izrada dokumenta je u početku i sada će se uključiti dionici da točno vidimo sa čime raspolažemo i što zapravo želimo napraviti s našom ekološkom mrežom odnosno na koji način ćemo ju sačuvati. Kada to sve utvrdimo bit će se lakše prijaviti na EU fondove. Nama je to cilj i važno u zaštiti prirode – rekla je Spomenka Mlinarić ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode BBŽ.

Župan Bajs je rekao kako bi volio vidjeti ono što se sada već i događa, a to je spoj turizma i prirode, a sve u smislu zaštite onoga što imamo:

– Kao župan iskoristio sam priliku i prijavio niz projekata koji su vezani uz zaštićene dijelove prirode naše županije u Razvojni sporazum Bjelovarsko-bilogorske županije za koji se nadam da će biti sklopljen sa četiri županije sjevera i u ovom slučaju s Ministarstvom regionalnog razvoja i uz potporu Vlade. To su projekti koji bi značajno digli ukupnost mogućnosti korištenja područja ali i zaštite istoga. Nadam se da će se to i ostvariti, a strateški plan je jedan od okvira da se to i dogodi – rekao je župan Bajs.

U sklopu projekta Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije dodijeljen  je terenski automobil u svrhu korištenja za poslove upravljanja ekološkom mrežom.