Da je predsjednicima gradskih vijeća i njihovim zamjenicima u nekim gradovima Bjelovarsko-bilogorske županije dobro naplaćeno vrijeme koje potroše za obnašanje dužnosti dokazuju naknade za obnašanje tih funkcija.

Tražeći podatke o isplatama naknada vijećnicima u Gradskim vijećima shvatili smo da neki tako ostvaruju prilične dodatne honorare uz plaće za svoj redovni posao.

Kriterij financijskih mogućnosti, odnosno veličine proračuna ili broja stanovnika gradova, nije ni u kakvoj korelaciji s isplatom.

Analizom podataka do kojih je došao Viktor Šimunić, nezavisni gradski vijećnik Grada Oroslavja, koji je mjesecima istraživao koliko zapravo općine, gradovi i županije izdvajaju za vijećnike došli smo do pitanja, za koje sami nemamo suvisli odgovor.

Kako je moguće da predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara s najbogatijim proračunom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ima nekoliko puta manju naknadu od svog kolege u Grubišnom Polju?

GRADbroj stanovnika 2011.broj vijećnikaNaknada vijećnicimaMjesečna (M) ili po sjednici (S)Naknada zamjenicima vijećaMjesečna (M) ili po sjednici (S)Naknada predsjedniku vijećaMjesečna (M) ili po sjednici (S)
ČAZMA8,077 15450.00 kn S450.00 kn S1,500.00 kn M
BJELOVAR40,276 25400.00 kn S1,000.00 kn M1,500.00 kn M
DARUVAR11,633 18400.00 kn S400.00 kn S2,000.00 kn M
GAREŠNICA10,472 17250.00 kn S250.00 kn S2,500.00 kn M
GRUBIŠNO POLJE6,478 15270.00 kn S1,350.00 kn M4,050.00 kn M

U Gradskom vijeću Grada Bjelovara je 25 članova, njihova naknada po održanoj sjednici iznosi 400 kuna neto. Naknada za obavljanje dužnosti predsjednika Gradskoga vijeća je 1.500,00 kuna neto mjesečno. Ona potpredsjednička, a u Vijeću su dvojica, iznosi 1.000,00 kuna neto.

Napomenimo i kako se bjelovarskim vijećnicima zbog pandemije naknade nisu isplaćivale od 30. travnja do 30. lipnja prošle godine. Na taj način ušteđeno je gotovo 59 tisuća kuna te su se sredstva na inicijativu predsjednika Gradskog vijeća, HDZ-ovog Ante Topalovića isplatila stradalima od potresa.

U Gradu Čazmi naknade vijećnicima isplaćuju se po održanoj sjednici i iznose 450,00 kuna neto po vijećniku. Zamjenik predsjednika Vijeća ne prima neku posebnu naknadu već samo naknadu od 450,00 kuna neto po održanoj sjednici. Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Čazme svaki mjesec se isplaćuje iz Gradskog proračuna naknada od neto 1.500,00 kuna.

U Gradu Daruvaru isto kao i u Čazmi zamjenik predsjednika Gradskog vijeća nema mjesečnu naknadu već samo svoju vijećničku po održanoj sjednici kao i drugi kolege u Vijeću i ona iznosi 400,00 kuna neto. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Daruvara ima mjesečnu naknadu od 2.000 kuna neto.

U Garešnici vijećnička naknada je 250,00 kuna neto po održanoj sjednici. Zamjenik predsjednika nema posebnu naknadu dok je mjesečna naknada predsjednika Gradskog vijeća 2.500,00 kuna neto.

Najveće naknade predsjedniku i zamjeniku predsjednika isplaćuju se u Grubišnom Polju. Zamjenik predsjednika dobiva 1.350,00 kuna dok predsjednik Vijeća 4.050 kuna neto mjesečno. Vijećnička naknada je 270,00 kuna neto po održanoj sjednici.

Kada se zbroje naknade svih predsjednika gradskih vijeća i njihovih zamjenika u ovom četverogodišnjem mandatu dođemo do cifre od preko 740.000,00 kuna neto koliko su koštali porezne obveznike u gradovima županije.

Osim vijećničkih naknada, plaćamo i naknadu za političko djelovanje. Svaka politička stranka, odnosno nezavisna lista, koja ima svog člana u predstavničkom tijelu, ima pravo na naknadu razmjernu broju dobivenih mjesta članova u predstavničkom tijelu prema konačnim rezultatima izbora za članove predstavničkog tijela jedinice samouprave.