Provjerili kako se kreću cijene stoke na Stočnom sajmu u Bereku. I dalje se sajam održava ponedjeljkom, a 22. veljače zabilježene su sljedeće otkupne cijene stoke:

Janjci: 20,00 – 21,00 kn/kg

Odojci: 15,00 – 16,00 kn/kg

Telad: 25,00 – 26,00 kn/kg

Junad: 13,50 – 14,00 kn/kg

Iako se bekoni ne otkljupljuju na sajmu u Bereku, doznajemo da im je cijena na tržištu 8,00 – 9,00 kn/kg.