Direktor Komunalija Čazma Ivan Beljan, uz prisustvo gradonačelnika Dinka Piraka, potpisao je sa zamjenikom predsjednika kompanije Tehnix Željkom Horvatom ugovor o kupnji novog kamiona za odvoz komunalnog otpada. Cijena kamiona je 1.168.000,00 kuna, a financira se novcem EU u iznosu 85 % te sredstvima Komunalija d.o.o. Čazma u iznosu od 15 %.

Novi kamion služit će prije svega za odvoz korisnog otpada, naročito na područjima gdje će biti podijeljene nove kante za korisni otpad.

– Trenutno smo na 25 % odvojenosti otpada kojeg možemo uvrstiti u korisni otpad, a ovaj kamion će definitivno pomoći u tom cijelom krugu da što kvalitetnije i ozbiljnije možemo obaviti taj posao – rekao je Beljan.

Čazmanske Komunalije su među prvima u Hrvatskoj krenule s davanjem kanti za komunalni otpad, a uskoro će završiti taj posao s dodatnih 1000 kanti za korisni otpad koje će do kraja ožujka biti podijeljene po prigradskim naseljima. Komunalije traže i lokaciju gdje bi se kvalitetnije  mogao sortirati glomazni otpad kako bi se povećao postotak odvojenosti otpada kako bi se što manji udio odvozio na deponije.

– Znamo da smo prije godinu dana morali zatvoriti svoju deponiju odlukom Ministarstva. To nam je na neki način bila poteškoća, a sad nam je na neki način i radost jer postajemo zeleni grad, odvajamo otpad u što većoj količini. Što se tiče samo biootpada koji je težak 30%, mi smo ruralna sredina i nagovaramo ljude i kroz cijenu odvoza i medije, da što više odvajaju biootpad i ostavljaju na svom prostoru – rekao je Beljan.

Željko Horvat zamjenik predsjednika uprave Tehnixa kazao je kako je vozilo najviših perfomansi, marke Mercedes, 18 tona i 270 KS.

– Nadogradnja je Tehnix, hrvatske nacionalne proizvodnje i vozilo je još nadograđeno sustavom za identifikaciju kanti i posuda. Ima visoke standarde sigurnosti zaštite na radu. Ovakav primjer suradnje lokalne zajednice i nacionalnog gospodarstva je pravi primjer kako se moraju realizirati EU projekti na zadovoljstvo građana – kazao je Horvat.