Iz Općine Ivanska pozivaju sve mještane i pravne osobe da prijave materijalne štete nastale zbog prirodne nepogode – potresa na dan 29. prosinca 2020. godine i 06. siječnja 2021. godine na stambenim, gospodarskim, javnim, kulturnim i drugim objektima.

Prvu procjenu štete oštećenik dostavlja na propisanom obrascu PN uz koji je potrebno priložiti i :

· kopiju kartice tekućeg računa (vidljiv IBAN broj)

· građevinsku ili uporabnu dozvolu, odnosno rješenje o izvedenom stanju

· posjedovni listi ili zk izvadak (neslužbena kopija).

Popunjene obrasce potrebno dostaviti najkasnije do 29.01.2021. godine Općinskom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogodna Općine Ivanska i to:

· e-mailom na adresu: opcina@ivanska.hr

· osobno: u Općinu Ivanska svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati.

Informacije u svezi s prijavom štete mogu se dobiti putem telefona 043/887-141 ili mail adresu: opcina@ivanska.hr i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ivanska, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

PN – OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE