Čazmanske Komunalije dobile su od Fonda za zaštitu okoliša 1001 kantu za korisni otpad koje u stopostotnom iznosu financira EU. Ovih dana bit će podijeljene korisnicima po svim prigradskim naseljima Grada Čazme koji nisu do sada imali tzv. kantu s plavim poklopcem. Direktor Komunalija Ivan Beljan kazao je kako je do sada podijeljeno 1500 kanti za korisni otpad, a ovih dodatnih tisuću će pokriti potrebu na cijelom području Grada Čazme.

Iako su u Komunalijama od Fonda za zaštitu okoliša zatražili i kompostere za sve građane koji ih još nemaju, stigao je negativan odgovor:

– Hoće li Fond za zaštitu okoliša to promijeniti i pokrenuti tu priču mi ćemo se sigurno javiti kako bi omogućili ljudima same kompostere,  ako ne imamo i onu mjeru vezanu uz same cijene, ako ljudi odvajaju bio-otpad onda manje plaćaju – rekao je Beljan.