HDZ Bjelovarsko-bilogorske županije u svom priopćenju za medije istaknuo je da ih brinu analize, procijene i kritike vezane uz predstojeće lokalne izbore koje su objavljene u više lokalnih medija.

Potpuno je jasno da mediji mogu kritizirati i kritiziraju župana i njegov rad, ali isto tako ta činjenica i mogućnost kritike odnosi se i na HDZ. Iz priopćenja županijskog HDZ-a potpuno je razvidno da se oni na tu činjenicu teško mogu priviknuti, a trebali bi, kao i svi mi na političkoj sceni.

Što se izbora za župana tiče jedinu pravu i završnu riječ kao i uvijek do sada daju birači, a temeljem vjerujemo rezultata svakog od nas.

Stoga medije treba pustiti da rade svoj posao.