foto/Pixabay

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Štefanje u dječjim vrtićima u 2021. godini. Visina sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjem vrtiću utvrđuje se mjesečno u visini 70% troškova smještaja po djetetu koje roditelj plaća nadležnom dječjem vrtiću.

Pravo na sufinanciranje smještaja djeteta u dječji vrtić može ostvariti roditelj ili skrbnik djeteta pod uvjetom da roditelj i dijete moraju imati prebivalište na području Općine Štefanje, dijete mora biti upisano u dječji vrtić i roditelj ili skrbnik moraju imati podmirene sve obveze prema općini.

Zahtjev za pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu, a možete ga pronaći na web stranici Općine Štefanje.