Kako se i očekivalo,  jednoglasno su vijećnici Gradskog vijeća Grada Bjelovara odlučili  o načinu i svrsi raspoređivanja ušteđenih sredstava na ime obustavljenih naknada članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, te će  svih 58.620,52 kn  biti uplaćeno kao pomoć za stradale od potresa u Petrinji.

Naime, odlukom Vijeća od 27. travnja o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih tijela kojom je određeno da se u slučaju nastupa posebnih okolnosti, odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu (potres, poplava, pandemija i dr.) predsjedniku Gradskog vijeća, potpredsjednicima Gradskog vijeća, vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih tijela neće isplaćivati naknade, ušteđen je navedeni iznos.

Kako dodatna pomoć stradalima u potresu na današnjoj sjednici GV-a usvojeni su i prijedlozi ABB-a i SDP-a da se djeci s potresom pogođenih područja omogući besplatno ljetovanje u bjelovarskom hostelu u Novom Vinodolskom, te da se studenti iz Sisačko-moslavačke županije oslobode plaćanja školarine na bjelovarskom Veleučilištu u ljetnom semestru.

Kao dodatna pomoć Grada Bjelovara Petrinji, pored već uplaćenih 50 tisuća kuna iz gradonačelnikove pričuve i iznosa ušteđenog od obustavljenih naknada članovima Gradskog vijeća i radnih tijela, gradonačelnik Hrebak je najavio i dodatnu pomoć od 100 tisuća kuna Gradu Petrinji:

– Njihova Gradska uprava je sravnjena sa zemljom i trenutno rade u jednom objektu Komunalca. Oni će za prvu ruku nabaviti dvadesetak kontejnera u kojima bi radila Gradska uprava. Ja sam razgovarao i s nekim gradonačelnicima koji će isto sufinancirati kupnju kontejnera kako bi se osposobila njihova Gradska uprava – rekao je Hrebak.

Dodao je kako je prošla godina bila financijski najbolja u povijesti Grada Bjelovara, pa je i to jedan razlog zbog kojeg se treba solidarizirati s Petrinjom, Glinom i Siskom:

– Preko 250 milijuna kuna će biti izvršenje Proračuna, Odjel za financije završne stvari poslaguje. Vrlo vjerojatno da ćemo biti u plusu ili blagom minusu, sve ovisi u tim završnim računima što će još doći ili ne, jer imamo jako puno gradilišta otvorenih. Međutim, ono što je jako bitno, 2019. imali smo izvršenje od 190 milijuna kuna, 2020. imamo 250 milijuna tako da smo bolji, a ovo govorim da bi građani shvatili da se trebamo solidarizirati. Na računu Grada se nalazi trenutno preko 13 milijuna kuna, tako da mislim da je dobra poruka da se i odreknemo tih naknada, ali i da dodatnu količinu novca uplatimo. Dakle, mi ćemo pomoći s preko 200 tisuća kuna Grad Petrinju – zaključio je Hrebak.