Na sastanku u Svetom Ivanu Žabno prezentirana ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe Koprivničko-križevačke županije

Radni sastanak održali su načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak i zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić uz prisustvo župana Darka Korena. Na sastanku su prezentirana dosadašnja ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe Koprivničko-križevačke županije kao i nadolazeći planirani projekti.

Kroz protekle četiri godine u sklopu ulaganja koja su provedena na području Općine Sveti Ivan Žabno odnosno vodouslužnog područja vodnih usluga Križevci izgrađen je 21 kilometar sekundarnih i dobavnih vodova s pripadajućim objektima. Investicija je vrijedna oko 13 milijuna kuna od čega su 5,5 milijuna kuna sufinancirale Hrvatske vode. Ostatak sredstava od 7,5 milijuna kuna je financiran iz proračuna Općine Sveti Ivan Žabno uz potporu od milijun kuna Koprivničko križevačke županije. Koprivničko križevačka županija je potpomogla Općinu i sa 600 tisuća kuna kroz program ravnomjernog razvoja općina.

– U izgradnji je trenutno vodosprema Trema, ona je kandidirana na mjeru ruralnog razvoja koja je pomogla i osigurala sredstva u iznosu preko 3 milijuna kuna, a plan je za ovu godinu da se napravi dobavni vod Đurđic – Staro Brdo što će sufinancirati Hrvatske vode – rekao je načelnik Bošnjak o ovogodišnjim planovima.

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić govorio je o ostalim ulaganjima u vodouslužno područje vodnih usluga Križevci, dok se Koprivničko-križevački župan Darko Koren osvrnuo na političke igre koje otežavaju sve one projekte koji bi se mogli efikasnije, bolje i brže riješiti i zahvalio se onima na koje te političke igre ne utječu u njihovu radu:

– Treba zahvaliti svim ovim ljudima koji su tu na dispoziciji i koji pozitivno doživljavaju ova nastojanja da napravimo veliki pomak u ovom sektoru, a imali smo priliku vidjeti da Općina Sveti Ivan Žabno daje jedan pravi primjer kako to treba raditi, od komunikacije do realizacije. Ja mogu kao župan sa svog aspekta poručiti da bi tako trebali funkcionirati svi – reako jer župan Koren.