Humanitarnu akciju prikupljanja financijskih sredstava za stradale u potresu organizirale su Udruga žena Gudovac, Udruga žena „Bilo“ iz Malog Korenova i Klub žena Bjelovar.

Prikupljaju se  financijske donacije kojima će se pomoći stradalima u potresu u Banovini. Novac koji se sakupi, koristio bi se za kupnju potrebnih materijala za obnovu kuće jedne obitelji u okolici Petrinje ili Gline. Koja će konkretno to obitelj biti, ovisit će o iznosu koji se sakupi, a specifikacija iznosa prikupljenih sredstava i plaćenih računa biti će dostavljena po završetku akcije osobama koje su donirale sredstva s adresom obitelji kojoj će se pomoći.

Donacija u Gudovcu prikupljat će se  17. siječnja u nedjelju u prostorijama Udruge i Mjesnog odbora u sklopu doma u Gudovcu od  8:00 – 18:00 sati.  Svaka primljena donacija biti će popraćena uplatnicom na ime i prezime osobe koja je donirala. Donaciju može uplatiti i osoba koja nije mještanin Gudovca, a želi sudjelovati u akciji.