U potresu oštećena crkva u Vrtlinskoj – mise se služe u Pobjeniku

Nakon niza jakih potresa koji su pogodili područje Petrinje, Siska i Gline i na  području bjelovarsko-bilogorske županije su brojne crkve oštećene. Jedna od njih nalazi se u Vrtlinskoj, crkva sv. Jelene Križarice, a iako se nalazi na području bjelovarsko-bilogorske županije ne pripada bjelovarsko-križevačkoj biskupiji, već sisačkoj.

Posljedice potresa uočljive su na nagnuću ograde oko župne crkve, na samoj crkvi oštećeno je i nagnuto krovište tornja, napuknuti su zidovi, na više mjesta napuknuta je i kupola crkve, a s lijeve strane glavnog oltara uslijed potresa srušen je na pod i oštećen kip sv. Apolonije koji je pri padu oštetio glavni oltar.

Kako nam je rekao župnik crkve  sv. Jelene Križarice Stjepan Levanić u crkvi se trenutno zbog sigurnosti vjernika ne održavaju mise nedjeljom već se održavaju u Pobjeniku, a samu crkvu mora pregledati statičar i dati mišljenje:

– To očekujem ovih dana i upravo zbog toga nisam mogao previše žuriti, jer bojim se da je preko ¾ ili 2/3 sisačke biskupije  porušeno.

Sam župnik Levanić je vezan uz područje Gline i Petrinje gdje je boravio i radio niz godina. Pred njim i župljanima je obnova crkve koja je unazad nekoliko godina bila obnovljena i uređena, a sada je ponovno čeka sanacija:

– Da, a imamo i dosta ljudi iz ove župe koji su išli na područje Petrinje i Gline pomagati ljudima i nosili su pomoć, neki i novčanu, ali i došli pitati ima li koga tko bi došao nama stanovati – rekao je župnik Levanić.