foto/pixabey

Održan je redovni stočni sajam ponedjeljkom u Bereku, a trgovalo se po sljedećim cijenama:

Odojci – 15,00 – 16,00 kn/kg

Janjci – 23,00 kn/kg

Telad – 24,00 – 26,00 kn/kg

Junad – 13,50 kn/kg