Proračun Općine Ivanska za 2021. bit će 28 milijuna kuna

Elektronskim putem održana je 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Ivanska. Vijećnici su usvojili Odluku o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Ivanska za 2020. godinu s 10 glasova za i jednim suzdržanim, a s istim omjerom donesen je i Proračun za 2021. godinu vrijedan  28.134.500,00 kuna.

Iz Proračuna za 2021. godinu valja izdvojiti ulaganja u komunalnu infarstrukturu u što će se uložiti 3.163.250,00 kn i to u održavanje nerazvrstanih cesta, mostova i kanala 863.250,00 kuna, održavanje javnih zelenih površina, nerazvrstanih cesta i ostale komunalne usluge 490.000,00 kn, dok će se u modernizaciju nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska uložiti 2.300.000,00 kn. Planirano je tako za asfaltiranje ceste Kolarevo Selo-Paljevine 700.000,00 kn, asfaltiranje ceste Brajkovićev Brijeg(Samarica) 500.000,00kn i  za asfaltiranje ceste Rastovac-Utiskani-Paljevine 500.000,00 kn.

Od velikog broja ostalih ulaganja u poboljšanje komunalne infrastrukture na području Općine izdvojit ćemo one najvrjednije, a to su izgradnja kružnog toka u Ivanskoj vrijednosti 1.200.000,00 kn, te izgradnja cesta Babinac-Križic vrijednosti 200.000,00 kn, Križic – Šušnjara 500.000,00 kn i Srijedska – Ploščica 500.000,00 kn. Nadalje planirana je i izgradnja kanalizacije u Ivanskoj, projekt je to vrijednosti 10 milijuna kuna.

Uz proračun su na sjednici vijeća usvojeni  i programi vezani uz Proračun, pa su tako ugrađene stavke i za zaštitu okoliša, zdravstvo, sport, zaštitu od požara i civilnu zaštitu kao i programi za kulturu, socijalnu skrb, predškolski odgoj i obrazovanje i razvoj zajednice i civilnog društva za koji je najviše i izdvojeno i to 2.655.000,00 kuna.

U programu razvoja zajednice i civilnog društva ugrađena su ulaganja u mjesne domove, pa su tako planirana ulaganja u dom u Ivanskoj od nešto više od milijun kuna, a u domove u Utiskanima 350 tisuća, Križicu i Kolarevom selu po 100 tisuća, te u  ambulantu u Samarici 250.000,00 kn.

Općinski vijećnici usvojili su i odluku  o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području općine Ivanska. Općina Ivanska financirati će sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka temeljem dostavljenog računa za obavljenu sterilizaciju odnosno kastraciju od pravne osobe registrirane za obavljanje veterinarskih usluga.

Tako će za sterilizaciju pasa Općina sufinancirati iznose od 200 – 500 kn ovisno o veličini i spolu psa, a mačaka u iznosu od 150,00 – 200,00 kn.