Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala financijsku potporu i za udruge umirovljenika Rovišće, Predavac i Dežanovac te Maticu umirovljenika općine Končanica

Zamjenica župana Bojana Hribljan potpisala je ugovore o dodjeli sredstava Bjelovarsko-bilogorske županije Udruzi umirovljenika Rovišće, Udruzi umirovljenika Predavac, Matici umirovljenika općine Končanica te Udruzi umirovljenika općine Dežanovac vezane uz ovogodišnji Javni poziv za programe i projekte umirovljeničkih udruga.

Udruga umirovljenika Rovišće na navedeni je Javni poziv prijavila projekt pod nazivom „Rekreacijom, edukacijom i druženjem do zdravlja“ za koji će Bjelovarsko-bilogorska županija osigurati sredstva u iznosu od 19.500 kuna.

Udruga umirovljenika Predavac prijavila je projekt „Zajedničko druženje i izleti“ i ostvarila potporu Bjelovarsko-bilogorske županije u iznosu od 10.000 kuna.

Matica umirovljenika općine Končanica na županijski Javni poziv za programe i projekte umirovljeničkih udruga prijavila je projekt „Aktivni u trećoj životnoj dobi“ za koji će im Bjelovarsko-bilogorska županija dodijeliti sredstva u iznosu od 19.500 kuna.

Udruga umirovljenika općine Dežanovac prijavila je projekt pod nazivom „Zlatne godine“ za koji će ostvariti financijsku potporu Bjelovarsko-bilogorske županije u iznosu od 19.500 kuna.

Posljednjih osam godina umirovljeničke udruge prijavljuju svoje projekte na županijski Javni poziv za programe i projekte umirovljeničkih udruga, a programi i projekti su raznovrsni i tiču se socijalnih potreba, zdravstvene skrbi, programa koji se odnose na društveni dio, natjecanja, druženja te dodatnog obrazovanja građana starije životne dobi.

Treba naglasiti da je Bjelovarsko-bilogorska županija od 2013. godine zauzela stav da je populaciji treće životne dobi, koja čini veliki dio stanovništva u našoj županiji, potrebna osobita potpora i pomoć.

Do tada je Županija izdvajala 17.500 kuna godišnje za sve udruge umirovljenika na području županije. Od tada se, ponovnim dolaskom župana Damira Bajsa na čelo Županije,  politika u bitnome promijenila.

Danas je Bjelovarsko-bilogorska županija prva na ljestvici hrvatskih županija kada je riječ o izdvajanjima za naše sugrađane treće životne dobi, a riječ je o iznosu od 1.2 milijuna kuna.

Treba naglasiti i da, bez obzira na korona krizu, sredstva koja se izdvajaju za umirovljeničku populaciju nisu se smanjivala.

Bjelovarsko-bilogorska županija provodi i niz drugih programa i projekata koji se tiču umirovljeničke populacije, pa je tako trenutno u tijeku kompletna obnova Doma za starije osobe u Bjelovaru vrijedna preko 13 milijuna kuna.

Treba spomenuti i projekt „Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije“, putem kojeg se brinulo o 350 korisnika diljem naše županije koji su dobivali potrebnu pomoć u svojim domovima.