HSLS PODRŽAVA GRADNJU BOLNICE

Klub vijećnika HSLS-a Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije uputio je priopćenje u kojem naglašavaju kako podržavaju gradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar te će se izjasniti pozitivno za davanje suglasnosti Općoj bolnici Bjelovar za preuzimanje obveza za investicijsko ulaganje. U priopćenju stoji:

“HSLS podržava gradnju nove bolnice jer je bolnica itekako potrebna. Ono što smatramo je da treba uložiti još veće napore u privlačenje liječničkog i medicinskog kadra u Bjelovar te na taj način osigurati bolje uvjete liječenja građana, a s druge strane rasteretiti liječnike i medicinske sestre koji ulažu velike napore, posebice za vrijeme ove korona krize.

Na sjednici Županijske skupštine iz toga razloga izjasnit ćemo se pozitivno u smislu davanja suglasnosti Općoj bolnici Bjelovar za preuzimanje obveza za investicijsko ulaganje u izgradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar do 2036. godine.

Međutim, ono sa čime se ne slažemo je da je nama kao vijećnicima uskraćeno demokratsko pravo govora i izražavanja mišljenja jer se sjednica Županijske skupštine održava isključivo putem e-maila. Željeli bismo naglasiti da se ne slažemo sa gušenjem demokracije i načinom na koji župan tretira građane Bjelovarsko-bilogorske županije. Smatramo da se kao na primjeru brze ceste koja je toliko godina obećavana, a sada se konačno gradi prema Bjelovaru, trebala uspostaviti suradnja između lokalne i državne vlasti jer samo sinergijom i zajedništvom se može napredovati. Usprkos tome, župan se ne odlučuje na zajedništvo već provodi samovolju i želi zadužiti građane Bjelovarsko-bilogorske županije novim kreditom u vrijednosti 107 milijuna Kuna potpisivanjem Ugovora o dugoročnom kunskom kreditu čime se zaduženje penje na vrtoglavih 230 milijuna kuna što nismo spremni podržati.

Želimo naglasiti da se novcem građana treba ponašati odgovorno kao što se svatko kod svoje kuće ponaša odgovorno. Bolnica nije samo zgrada, ona je puno više od toga, a spremni smo preuzeti obvezu i učiniti zaista bjelovarsku bolnicu oglednim primjerom funkcioniranja zdravstva u Hrvatskoj. Iz toga razloga bit ćemo suzdržani vezano uz donošenje proračuna, a ujedno spremni preuzeti odgovornost županije za bolje upravljanje.”

S poštovanjem! Klub vijećnika HSLS-a