Radovi na aglomeraciji u Bjelovaru provode se na nekoliko lokacija

foto/Lorenzo Kocijan

Na više mjesta u Bjelovaru u tijeku su radovi u sklopu velikog projekta Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar. Jedno od njih je i Ždralovska ulica gdje se gradi kanalizacija u dužini od 1300 metara, a na koju će se besplatno priključiti više od 110 kućanstava.

Ždralovsku ulicu obišao je gradonačelnik Dario Hrebak sa suradnicima i predstavnicima Vodnih usluga, koje i provode projekt aglomeracije. Tom prilikom, predsjednik Uprave Vodnih usluga Ivan Ivančić objasnio je kako će se aglomeracija raditi na 40-ak mjesta u gradu, ne računajući Općinu Rovišće koja je također obuhvaćena projektom. Kada je sustav odvodnje u pitanju, u planu je dogradnja oko 16 kilometara cjevovoda, a rekonstruirat će se vodovodna mreža u duljini od oko 6200 metara u 18 gradskih ulica.

Gradonačelnik Hrebak istaknuo je kako je aglomeracija idealna prilika za obnovu pojedinih cesta u gradu jer iz gradskoga proračuna to bi bilo vrlo teško s obzirom da na našem području ima više od 300 kilometara cesta. Tako će Grad, kaže, pratiti projekte Vodnih usluga i sufinancirati asfaltiranje s tim u skladu, za što će izdvojiti 50% od ukupne cijene, dok je ostatak predviđen samim projektom. Podsjetimo, ukupna vrijednost projekta aglomeracije je 257.472.888,75 kn, od čega je 147.681.299,53 sufinancirano sredstvima Europske unije i to bespovratno. Nakon završetka čitavoga projekta, koji se planira za kolovoz 2022. godine, na vodovod će se priključiti 778 stanovnika, a na kanalizaciju njih 2303.