Općina Sveti Ivan Žabno završila projekt sanacije odlagališta otpada “Trema-Gmanje”

Završen je Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Trema-Gmanje“ u Općini Sveti Ivan Žabno.

Projekt je to čija vrijednost je iznosila gotovo 12,7 milijuna kuna, a od navedenog iznosa 8,7 milijuna osigurano je iz Kohezijskog fonda Europske unije (85% ukupno prihvatljivih izdataka), 10% ukupno prihvatljivih izdataka osigurano je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je preostali iznos financirala Općina Sveti Ivan Žabno.

Na konferenciji za novinare koja je zbog epidemioloških razloga održana putem platforme Zoom, projekt je od njegovih početaka, pa do završetka prezentirala Valentina Habdija Žigman ispred tvrtke Maxicon i Općine Sveti Ivan Žabno:

– Razdoblje provedbe projekta započelo je 5. veljače 2019. godine i traje do 31. prosinca ove godine kada je planiran završetak. Odlagalište je u funkciji bilo 18 godina, od 1998. – 2015. godine, ukupna površina pod otpadom je bila 1,1 ha s količinom otpada od 24 000 m3. Tijekom sanacije izvedeni su radovi koji su obuhvaćali premještanje otpada te formiranje tijela odlagališta, prekrivanje završnim površinskim brtvenim slojem, izrada sustava pasivnog otplinjavanja s biofilterima, sustava odvodnje oborinskih voda, ograde i ulaznih vrata te obodne makadamske prometnice, a provedeno je i krajobrazno uređenje odlagališta – rekla je Habdija Žigman.

Završetkom projekta spriječeni su daljnji negativni utjecaji na okoliš koje je neuređeno odlagalište kakvo je nekada bilo imalo te je napravljen značajan doprinos zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini dodala je Valentina Hbdija Žigman te kazala kako Općina Svet Ivan žabno ima još dvije obveze, održavanje saniranog odlagališta i monitoring odlagališta.

– Monitoring odlagališta Općina će morati provoditi 30 godina nakon završetka sanacije. To je mjesečna kontrola meteoroloških parametara, kontrola emisije tvari u zrak dva puta godišnje, kontrola oborinske vode jednom godišnje, kontrola podzemne vode dva puta godišnje te slijeganje tijela odlgališta jednom godišnje – dodala je Valentina Habdija Žigman.

Provedbom projekta ostvareni su ciljevi projekta: sanacija zatvorenog, neusklađenog odlagališta odnosno eliminiranje negativnih učinaka odlaganja otpada te zaštita podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini, kao i regeneracija zemljišta. Sanacijom i zatvaranjem odlagališta ostala je sanirana površina od gotovo 1 ha.