Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala sredstva za projekte Matici umirovljenika Veliko Trojstvo i Udruzi umirovljenika Štefanje

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je ugovore o dodjeli sredstava Bjelovarsko-bilogorske županije Matici umirovljenika Općine Veliko Trojstvo i Udruzi umirovljenika Općine Štefanje.

Matica umirovljenika Općine Veliko Trojstvo na navedeni je Javni poziv prijavila projekt „Za kvalitetniji život umirovljenika“ za koji će Bjelovarsko-bilogorska županija osigurati sredstva u iznosu od 19.500 kuna.

„Ova sredstva su planirana za poboljšanje statusa naših umirovljenika. Planirali smo i razne izlete, no međutim korona nas je u svemu tome spriječila. Taj dio je trenutno u mirovanju pa ćemo se posvetiti drugim stvarima. Imamo oko 360 članova. Neki su aktivni više, neki manji, ovisno o njihovim mogućnostima. Sa Županijom imamo odličnu suradnju, a župan Damir Bajs za nas umirovljenike uvijek nađe vremena i razumijevanja“, rekao je Andrija Antolović, predsjednik Matice umirovljenika Općine Veliko Trojstvo.

„Župan Bajs ne dolazi samo kada je vrijeme darivanja. On o umirovljenicima s područja županije brine tijekom cijele godine i na tome zahvaljujem“, naglasio je načelnik Općine Veliko Trojstvo Ivan Kovačić.

Udruga umirovljenika Općine Štefanje prijavila je projekt „Kvalitetniji život umirovljenika“  za koji će Bjelovarsko-bilogorska županija izdvojiti sredstva u iznosu od 19.500 kuna.

„Sredstva ćemo utrošiti za poboljšanje životnih uvjeta naših umirovljenika. Prije su to bila putovanja i druženja, a ove godine, s obzirom da nam je to izostalo zbog korone, odlučili smo podijeliti jabuke i mandarine našim članovima. Imamo 235 članova, oni su svi zadovoljni i zahvaljuju se Županiji na pomoći jer će to svakom umirovljeniku jako dobro doći“, rekao je predsjednik Udruge umirovljenika Općine Štefanje Josip Golubić.

Posljednjih osam godina umirovljeničke udruge prijavljuju svoje projekte na županijski Javni poziv za programe i projekte umirovljeničkih udruga, a programi i projekti su raznovrsni i tiču se socijalnih potreba, zdravstvene skrbi, programa koji se odnose na društveni dio, natjecanja, druženja te dodatnog obrazovanja građana starije životne dobi.

Treba naglasiti da je Bjelovarsko-bilogorska županija od 2013. godine zauzela stav da je populaciji treće životne dobi, koja čini veliki dio stanovništva u našoj županiji, potrebna osobita potpora i pomoć.

Do tada je Županija izdvajala 17.500 kuna godišnje za sve udruge umirovljenika na području županije. Od tada se, ponovnim dolaskom župana Damira Bajsa na čelo Županije,  politika u bitnome promijenila.

Danas je Bjelovarsko-bilogorska županija prva na ljestvici hrvatskih županija kada je riječ o izdvajanjima za naše sugrađane treće životne dobi, a riječ je o iznosu od 1.2 milijuna kuna.

Treba naglasiti i da, bez obzira na korona krizu, sredstva koja se izdvajaju za umirovljeničku populaciju nisu se smanjivala.

Bjelovarsko-bilogorska županija provodi i niz drugih programa i projekata koji se tiču umirovljeničke populacije, pa je tako trenutno u tijeku kompletna obnova Doma za starije osobe u Bjelovaru vrijedna preko 13 milijuna kuna.

Treba spomenuti i projekt „Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije“, putem kojeg se brinulo o 350 korisnika diljem naše županije koji su dobivali potrebnu pomoć u svojim domovima.

„Imamo gotovo jednu petinu sugrađana koji su stariji od 65 godina. To je veliki broj i nama predstavlja obavezu da na njih mislimo i o njima brinemo. Prvenstveno, financiramo udruge koje okupljaju umirovljenike, kao što provodimo i brojne projekte koji su usmjereni upravo na stariju populaciju. Sredstva koja odobravamo mogu se iskoristiti na razne načine, primjerice za informatizaciju, edukaciju, zdravstvenu skrb, razne aktivnosti društvenog i socijalnog tipa. S obzirom na situaciju, Županija će dopustiti prenamjenu sredstava, ukoliko za to bude potrebe“, naglasio je bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs.

Izvor: bbz.hr