Cijene sa stočnog sajma u Bereku 23. studenoga 2020.

Održan je redovni stočni sajam ponedjeljkom u Bereku, a trgovalo se po sljedećim cijenama:

Odojci – 15,00 – 16,00 kn/kg

Janjci – 22,00-23,00 kn/kg

Telad – 24,00 – 27,00 kn/kg

Junad – 13,00 – 13,50 kn/kg

Bekoni – 12,00 kn/kg