U Grubišnom Polju započeo projekt energetske obnove zgrade policijske postaje

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Policijske postaje Grubišno Polje započeli su 10. svibnja ove godine, a završetak je predviđen za studeni ukoliko vremenske prilike budu naklonjene.

Projektima energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost svih projekata energetske obnove iznosi 101.033.711,29 kuna od čega Ministarstvo unutarnjih poslova iz državnog proračuna mora osigurati 52.057.131,29 kn. U narednom razdoblju Ministarstvo unutarnjih poslova planira prijaviti još četiri projekta energetske obnove.

U skladu s tim Ministarstvo unutarnjih poslova je 2018. godine prijavilo projekt energetske obnove zgrade Policijske postaje Grubišno Polje na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 20. prosinca 2018. godine.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru Prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje u zgradi Ministarstva unutarnjih poslova – Policijske postaje Grubišno Polje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove. Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 1.820.390,01 kuna (s PDV-om). Ukupno prihvatljivi troškovi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 1.693.895,01 kuna (s PDV-om).
Dodijeljena bespovratna potpora iznosi 1.047.777,74 kuna (s PDV-om).

Projektom su obuhvaćena ulaganja koja doprinose uštedi minimalno 50% energije i poboljšanju energetskog razreda građevine, a obuhvaćaju sljedeće radnje:

 • zamjena postojećeg dotrajalog pokrova od salonita, novim limenim pokrovom, uključivo drvenu oplatu, letve, kontraletve, te sve limarske opšave i elemente
 • izvedba termo izolacije ukopanog zida
 • izvedba novog fasadnog sustava ETICS na vanjskim zidovima i podgledima, s izvedbom završnog sloja fasade silikatnom žbukom
 • toplinska zaštita stropa i zidova prema negrijanom dijelu tavana
 • zamjena postojeće vanjske stolarije novom PVC stolarijom boljih energetskih karakteristika uz najsuvremeniji sistem  RAL ugradnje vanjske stolarije, uključivo ugradnju unutarnjih i vanjskih prozorskih klupčica
 • izvedba nove instalacije zaštite od munje, uključivo demontažu i odvoz postojeće
 • ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja
 • zamjena postojeće dotrajale rasvjete s fluo cijevima sa novim rasvjetnim tijelima s LED tehnologijom
 • uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode
 • ugradnju koso podizne platforme za pristup osoba sa smanjenom pokretljivošću

Energetskom obnovu zgrade Policijske postaje Grubišno Polje ostvariti će se sljedeći ciljevi:

 1. smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u zgradi za 78,41%;
 2. smanjenje potrošnje energije za grijanje zgrade za 80,11%;
 3. smanjenje emisije CO2 za 74,51%.

Zgrada Policijske postaje Grubišno Polje u sadašnjem je energetskom razredu G, dok je očekivani energetski razred nakon energetske obnove B.

Tehničku dokumentaciju energetske obnove zgrade izradila je tvrtka ARIS d.o.o. iz Varaždina, koja ujedno obavlja i uslugu projektantskog nadzora energetske obnove zgrade navedene Policijske postaje.

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavlja tvrtka AB2 PROJEKT j.d.o.o. iz Daruvara.

14. travnja 2020. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade između Ministarstva unutarnjih poslova i odabranog ponuditelja PROMONT-COMMERCE d.o.o. iz Daruvara. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.097.195,63 kn, a radovi su u tijeku.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.