Očitovanje Športske zajednice Grada Bjelovara

Športska zajednica Grada Bjelovara danas je medijima uputila očitovanje na tekst objavljen na portalu Bjelovarac.hr od 16. lipnja 2020. pod nazivom ŠPORTSKA ZAJEDNICA Kiđemetu (HSLS) i Maletiću (HDZ) istekao mandat, ne mijenja ih nitko.

Na osnovu dopisa Borisa Presečkog iz Udruge Titan gym na portalu Bjelovarac.hr je izneseno njegovo viđenje o mandatu Izvršnog odbora i predsjednika bjelovarske Športske zajednice, a da nije zatražena izjava Športske zajednice o toj temi. Stoga vas putem priopćenja izvještavamo da, ako Vam je poznato, prethodno vrijeme je bilo opterećeno COVID-19. Skupovi su bili zabranjeni i nismo mogli provesti prethodne radnje za organizaciju Skupštine. No odmah po otvaranju te mogućnosti obavljaju se pripreme i sukladno instrukcijama Ureda državne uprave, u najkraćem roku bit će održana Izborna skupština. Već ovaj tjedan Izvršni odbor će donijeti odluku o datumu održavanja Izborne skupštine, otvoriti Javni poziv za kandidate za tajnika i o datumu održavanja Skupštine, a najkasnije u roku mjesec dana. Napominjemo da je po ostavci tajnika Športske zajednice Alena Kiđemeta, Izvršni odbor donio odluku o imenovanju vršiteljice dužnosti Ane Nilović do Izborne skupštine.

U međuvremenu Športska zajednica najnormalnije funkcionira. Pripreme za održavanje Skupštine se provode, sve obveze se izvršavaju.

Također vas obavještavamo da bivšem tajniku Alenu Kiđemetu nisu isplaćivane naknade, već je radio volonterski.

Smatramo opravdanim ukazati na neobjektivnost navedenoga autora u pisanju i objavljivanju informacija, zbog čega tražimo objavu ovoga očitovanja.

        Predsjednik Športske zajednice Grada Bjelovara

              Željko Maletić

1 KOMENTAR

 1. U udrugama NE POSTOJI funkcija vršitelja dužnosti (v.d.), a ovo nije
  prvi put da je netko nakon zakonskog isteka mandata tijelima udruge
  pokušao nastavak djelovanja udruge nezakonito produžiti do izborne
  sjednice funkcijom vršitelja dužnosti, kao što je u ŠZG Bjelovara sada
  riječ o v.d. tajnika. Zakonskim zastupnicima ŠZG Bjelovar upisanim u
  registar istekao je mandat 07.lipnja 2020., prema proceduri određenoj
  u Statutu zajednice, određeno tijelo (Skupština) NIJE izabralo nove
  članove ostalih tijela i zakonske zastupnike Zajednice pa NITKO ne
  može donositi odluke u Zajednici. Da Ana Nilović može zakonito vršiti
  funkciju v.d. tajnika nakon isteka mandata tijelima Zajednice i
  donositi bilo kakve odluke u Zajednici, onda bi se kao v.d. tajnika
  trebala upisati u Registar udruga RH, što može probati, ali zakonito
  nije moguće. Trebali bi si pogledati šta je doneseno na Upravnom sudu
  u slučaju nezakonite i izmišljene dužnosti bivšeg v.d. predsjednika
  Hrvatskog teniskog saveza.

  https://www.nacional.hr/nakon-presude-upravnog-suda-lukovic-krece-u-smjenu-vodstva-hts-a/

  Stoga bilo bi jako poučno da se u ŠZG Bjelovara ne izmišljaju funkcije
  koje ne predviđa Zakon o udrugama, niti Statut ŠZG Bjelovara.

  Funkcija v.d. zakonski postoji i moguća je u ustanovama, zakladama,
  trgovačkim društvima, političkim strankama, ali ne i u udrugama. Neka
  bivšo vodstvo elaborira temeljom kojeg članka Zakona o udrugama,
  odnosno Statuta ŠZG Bjelovara može se za neku izvršnu funkciju
  imenovati v.d. po isteku mandata svim tijelima udruge, budući su
  članovima svih tijela Zajednice u istom trenutku istekli mandati tj.
  07.06.2020. Tijekom trajanja četverogodišnjeg mandata vodstvu udruge
  tj. za predsjednika, ali i za neke druge funkcije u udruzi, da je tako
  definirano Statutom, mogli su se imenovati ili birati zamjenici, koji
  ih u slučaju sprečenosti mijenjaju, ali isto tako samo do isteka
  mandata, a ne kasnije.

  S tim da sukladno Statutu ŠZG Bjelovara tajnika NE IMENUJE Izvršni
  odbor Zajednice nego Skupština Zajednice. Budući je gosp. Alen Kiđemet
  dao ostavku na funkciju tajnika, nakon podnesene ostavke vodstvo
  Zajednice (predsjednik, Izvršni odbor ili Nadzorni odbor) trebali su
  sazvati Izvarednu sjednicu Skupštine za razrješenje tajnika i odabir
  novog tajnika. Budući se sukladno odredbama Statuta Zajednice sjednica
  Skupštine može održati i elektronski, onda usprkos pandemiji
  koronavirusa to se je moglo napraviti. Nestatutarno je da tajnika ili
  nezakonito „v.d. tajnika“ imenuje potpuno krivo tijelo, pa time i
  nevažeće. Ako je bivši Izvršni odbor to napravio prije isteka mandata
  tijelima Zajednice, onda je to napravilo krivo tijelo i nevažeće je, a
  ako je to napravio nakon isteka mandata svim tijelima Zajednice, onda
  je to napravio nezakonito jer za to nije imao nikakve ovlasti, budući
  bivše vodstvo nitko nije ponovno izabrao na stara mjesta nakon
  07.lipnja 2020.

  ŠZG Bjelovara zbog nemara bivšeg vodstva trenutačno je
  „obezglavljena“. ŠZG Bjelovara trenutačno nema niti jedno tijelo
  Zajednice, koje može donesti bilo kakvu odluku jer niti jedno tijelo
  nema izabrane članove, koji bi donosili odluke, pa tako niti odluku o
  sazivanju Izborne sjednice Skupštine, budući je kopletno svim bivšim
  članovima tijela istekao mandat 07.lipnja 2020., a novi nisu izabrani.
  Trenutačno jedino što zakonski ŠZG Bjelovara ima su članovi i stručnu
  službu u kojoj su zaposlene 3 djelatnice, ali nema ovlaštene osobe
  Zajednice tj. tajnika koji temeljom Statuta upravlja stručnom službom
  Zajednice, koji bi im dao naloge za bilo što, s tim da administrativne
  djelatnice zakonski ne mogu sudjelovati u izbornom procesu, a i nitko
  im ni to sada ne može trenutačno naložiti.

  Bivše vodstvo ŠZG Bjelovara, temeljom odredbi Statuta ŠZG Bjelovara NE
  MOŽE niti sazvati izbornu sjednicu Skupštine, niti odrediti mjesto i
  datum održavanja izborne sjednice, niti sastaviti dnevni red izborne
  sjednice, jer se dogodio slučaj isteka mandata tijelima udruge. To bi
  mogli napraviti, tj. to bi temeljom Statuta mogao napraviti
  predsjednik ŠZG Bjelovara da mu nije istekao mandat. Sukladno
  odredbama Zakona o udrugama iz 2014. sve udruge u RH morale su
  uskladiti Statute, gdje je bila jedna od obaveza i uvesti u Statut šta
  se događa u udruzi ukoliko tijelima udruge istekne mandat, međutim
  napravljen je propust i nažalost takav podatak ne sadrži Statut ŠZG
  Bjelovara. Normalno se je u statute uvrštavalo da u slučaju isteka
  mandata tijelima, zadnje osobe upisane u Registar udruga ili 1/3
  članova može sazvati izvarednu sjednicu zbog isteka mandata tijelima
  udruge. Budući da je napravljen propust u Statutu ŠZG Bjelovara,
  primjenjuje se jedino ono što je moguće temeljom postojećih odredbi
  Statuta, koji kaže da izvarednu sjednicu Skupštine Zajednice mogu
  sazvati: predsjednik, Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članova
  Skupštine. Kako više ne postoji niti predsjednik, niti Izvršni odbor,
  niti Nadzorni odbor, nego jedino što postoji je 1/3 članova Skupštine,
  onda oni jedini mogu sazvati Izvarednu izbornu sjednicu Skupštine.

  Minimalno 1/3 članova Skupštine, gdje 1 sportska grana daje 1 člana
  Skupštine, saziva Izbornu sjednicu Skupštinu zbog nastupa izvarednih
  okolnosti, budući Zajednica nema niti jedno tijelo u mandatu. To znači
  da datum održavanja Izvaredne izborne sjednice Skupštine, vrijeme i
  mjesto održavanja te dnevni red ne šalje bivše vodstvo ŠZG Bjelovara,
  koje nema više ovlasti za ništo i jednaki su svim ostalim
  prestavnicima u Skupštini, nego dnevni red i poziv usuglašeno šalje
  svim članovima 1/3 prestavnika u Skupštini.

  Ova 1/3 prestavnika u Skupštini otvara Izvarednu izbornu sjednicu
  Skupštine, između prisutnih članova bira se tročlano radno
  predsjedništvo i verifikacijska komisija. Verifikacijska komisija
  zaprima vjerodajnice prestavnika u Skupštini izabranih po izbornim
  jedinicama, samo ne zna se kako jer ne postoji Pravilnik o radu
  izbornih jedinica, a niti je u Statutom propisanom roku bivše vodstvo
  ŠZG Bjelovara započelo izborni postupak i odabir prestavnika po
  Izbornim jedinicama tj. granama sporta, pa se o tome treba usuglasiti
  najviše tijelo Zajednice – Skupština. Nakon što Verifikacijska
  komisija utvrdi da postoji kvorum tj. natpolovična većina ili u
  slučaju nepostojanja natpolovične većine, čeka se 1 sat pa može
  odlučivati i 1/3 članova Skupštine da sukladno odredbama Statuta
  izaberu nove članove tijela Zajednice. Kod kandidature za predsjednika
  Zajednice potrebno je temeljom odredbi Statuta da svaki kandidat skupi
  minimalno 5 glasova članova. Nakon što se skupe kanditati, pristupa se
  tajnom glasanju o novom predsjedniku, nakon što se izabere
  predsjednik, on predlaže članove Izvršnog odbora i tajnika, o čemu
  odluku donose tajnim glasanjem prisutni članovi Skupštine
  natpolovičnom većinom.

  Ukoliko se Izvaredna izborna sjednica Skupštine ŠZG Bjelovara za izbor
  članova tijela Skupštine održi na bilo koji drugi nezakoniti i
  nestatutarni način od ovoga gore opisanog, uložiti će se žalba Uredu
  za opću djelatnost BBŽ na Zahtjev za izmjenu podataka u Registar
  udruga RH, tj. na zahtjev za upis možebitno nelegalno izabranih
  pravnih zastupnika Zajednice, pa ako je potrebno ići će se žalbom i do
  Ministarstva uprave ili će se ono preskočiti i tužbom na Upravnom sudu
  će se vrlo jasno ishoditi zakonski i transparentni izbor članova
  tijela Zajednice, sukladno zakonskim odredbama važećeg Statuta ŠZG
  Bjelovara i Zakona o udrugama.

  Ujedno htio bih demantirati izjavu bivšeg predsjednika Maletića da „ja
  nisam objektivan“, što mi stvarno nije jasno, jer niti pretendiram na
  niti jedno mjesto u tijelima Zajednice, niti tražim da se mojem klubu
  povećaju sredstva, što se mene tiče možete si tih 4000,00 kn godišnje
  uzeti nazad, uopće nema problema, troškovi poslovanja mojeg kluba na
  godišnjoj razini bar su 10X veći. Stoga, čemu spominjati moju
  objektivnost kada ništa ne tražim, niti sam s ikim u sporu iz bivšeg
  vodstva Zajednice, ali isto tako sport grada Bjelovara se nezakonito
  neće uništavati od strane posjedinaca i neće se ljude praviti budalam,
  a da svi sjede skršenih ruku jer vjeruju da je sve „po zakonu“ i tu se
  ništa ne može, a čijenica je da zbog nesposobnosti i neznanja sve je
  postavljeno nestatutarno i nezakonito.

  S poštovanjem,

  Boris Presečki, oec.

  (predsjednik SK „Titan gym“ Bjelovar)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.