OSNOVAN OGRANAK DAMIR BAJS NEZAVISNE LISTE U GRUBIŠNOM POLJU

Damir Bajs Nezavisna lista krenula je s osnivanjem ogranaka na području Bjelovarsko-bilogorske županije, pa je tako nakon Ivanske osnovan i ogranak stranke u gradu Grubišnom Polju.
Druga politička snaga u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Damir Bajs Nezavisna lista slijedom dobrih ostvarenih rezultata u svom daljnjem političkom djelovanju imati će ogranke u svim općinama i gradovima u cijeloj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, jer stranku čine ljudi s područja cijele županije, građani koji žele unaprijediti kvalitetu života u svojim sredinama.

S tim ciljem okupili su se u Damir Bajs Nezavisnu listu i članovi ogranka u Grubišnom Polju, a na osnivačkoj skupštini okupilo se 60-ak članova koji su za predsjednika izabrali Šandora Totha, a za zamjenika Dražena Čikvara. Također, izabrani su i članovi Predsjedništva te tajnica Ogranka. Nakon osnivanja ogranka Damir Bajs Nezavisne liste u Ivanskoj i Grubišnom Polju pristupit će se osnivanju i drugih općinskih i gradskih ogranaka na području Bjelovarsko-bilogorske županije.