Cijene sa stočnog sajma u Bereku 1. lipnja 2020.

Ovog ponedjeljka na stočnom sajmu u Bereku nisu zabilježene veće promjene cijena stoke u odnosu na prošli tjedan:

Odojci – 19,00 – 20,00 kn/kg

Janjci – 17,00 – 18,00 kn/kg

Telad – 24,00 – 27,00 kn/kg

Junad – 14,00 – 14,50 kn/kg