Osnovan ogranak Damir Bajs Nezavisne liste u Ivanskoj

Damir Bajs Nezavisna lista osnovana je prije tri godine i od tada do danas okupila je značajan broj članova. Odmah nakon osnivanja stranka je nastupila na lokalnim izborima na području Bjelovarsko-bilogorske županije i ostvarila izvrsne rezultate vezane uz broj vijećnika kako u Gradskim i Općinskim vijećima tako i u Županijskoj skupštini potvrdivši se kao 2 politička snaga u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Od tada do danas konstantno se poveća broj članova u Damir Bajs Nezavisnoj listi i stoga se otvorila potreba da stranka ne djeluje više samo kao Županijska organizacija, već da ima i svoje Ogranke. Prvi Ogranak Damir Bajs Nezavisne liste osnovan je u Ivanskoj, a na osnivačkoj Skupštini prisustvovalo je 40-ak osoba sukladno preporukama epidemiološke struke vezano uz pandemiju koronavirusa. Za predsjednika Ogranka Damir Bajs Nezavisna lista Ivanska izabran je Željko Mavrin, a za zamjenika predsjednika Marin Samardžija. Također, izabrani su i članovi Predsjedništva te tajnica Ogranka. Nakon osnivanja prvog Ogranka Damir Bajs Nezavisne liste u Ivanskoj pristupit će se osnivanju i drugih općinskih i gradskih Ogranaka na području Bjelovarsko-bilogorske županije.