Nova cijena odvoza otpada u Čazmi bit će 78,00 kuna

Sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme

Cijena odvoza otpada u Čazmi nije se godinama mijenjala, no kako se odlagalište otpada odlukom Ministarstva treba zatvoriti, a otpad se odvozi na odlagalište Johovača pored Garešnice značajno se povećavaju troškovi prijevoza. To za sobom nužno povlači i povećanje cijene odvoza otpada.

Predloženo je da cijena odvoza bude 88,00 kuna s uključenim PDV-om, no nakon sastanka savjeta potrošača zaključeno je da se ta cijena snizi za 11% te bi nova cijena bila 78,00 kuna za građane.

– Moram reći da je to donja cijena isplativosti, da se taj posao zbrinjavanja otpada obavlja i moramo pritom biti svjesni da s obzirom da je Komunalno poduzeće u našem vlasništvu tj. u vlasništvu građana trebamo biti obazrivi i na ekonomsku isplativost obavljanja tog posla. Znači na neki način je ovo kompromis, 78 kuna i s tim bismo trebali taj posao odraditi ali treba nabaviti dobar dio opreme. Sve je to veliki zadatak i financijski izdatak za naše komunalno poduzeće, ali ova cijena bi trebala biti ta u budućnosti kojom bi se taj posao trebao ovako i završiti – rekao je gradonačelnik Pirak.