Općina Ivanska nabavila traktor i bočnu kransku kosilicu

Općina Ivanska je nabavila traktor i bočnu kransku kosilicu za održavanje zemljišnog pojasa na nerazvrstanim i cestama koje su pod nadležnosti Općine. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodijelilo je 381.000,00 kn (60,33%), a Općina Ivanska financirala je kupnju sa 250.464,75 kn (39.66%), što zajedno iznosi 631.464,75 kn.

Inače Općina Ivanska održava oko 100 km nerazvrstanih cesta na svom području, a kupnjom stroja smanjit će se troškovi vanjskih usluga za izvođenje radova što će općinskom komunalnom poduzeću „Ivankom“ omogućiti povećanje financijskih mogućnosti i povećanje broja zaposlenih osoba za obavljanje komunalnih poslova na području Općine čime će se povećati i kvaliteta pružanja usluga.

Općina Ivanska nalazi se na popisu potpomognutih područja i to posebno u strukturi starosti stanovništva. Ulaganjem u nerazvrstane ceste dijelom bi se trebala spriječiti depopulacija.