Država o svom trošku obnavlja kuće socijalno ugroženima, u proljeće stiže javni poziv!

Provedbu dugo očekivanog programa energetske obnove obiteljskih kuća Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavilo je za proljeće ove godine.

Trenutačno su u javnom savjetovanju predložene Izmjene i dopune postojećeg Programa, a nakon što ih usvoji Vlada, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planira objaviti Javni poziv, prvo za energetske certifikatore, a zatim i za građane koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća piše Slobodna dalmacija.

No već sada je izvjesno da u Programu mogu sudjelovati samo zakonito izgrađene obiteljske kuće, dakle one koje imaju uporabnu dozvolu ili neki drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje legalnost i koje su energetskog razreda (prema Q H,nd) najmanje D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj, te C ili lošijeg u primorskom dijelu Hrvatske.

Treba podsjetiti da energetska obnova podrazumijeva mjere povećanja energetske učinkovitosti zgrade, koje se ponajprije odnose na povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice (fasade) grijanog prostora: postavljanje toplinske izolacije i zamjenu stolarije te projekte korištenja obnovljivih izvora energije, koji se sufinanciraju isključivo kao dodatna mjera. Također bi svaka od prijavljenih aktivnosti na ovojnici morala biti cjelovita, što znači da nije dopuštena djelomična obnova pojedinih dijelova ovojnice (primjerice toplinska izolacija samo jednog vanjskog zida ili ugradnja samo jednog novog prozora). Ako se prozori zamjenjuju djelomično, postojeći prozori koji ostaju na kući moraju zadovoljavati uvjete iz Tehničkog propisa.

Dvije ciljane skupine

Ovaj Program će se provoditi za dvije ciljane skupine. Prva od njih predstavlja sve građane, vlasnike obiteljskih kuća u Hrvatskoj, bez obzira na njihov socijalni status, s tim da bi ovaj put svi trebali imati istu stopu sufinanciranja – 60 posto. Planirani budžet programa je 113,6 milijuna kuna.

Druga skupina se odnosi na ranjive skupine građana, s visokim rizikom od energetskog siromaštva, za koje će biti osigurano 28,4 milijuna kuna. Takvim građanima bi Fond trebao podmiriti trošak energetske obnove u potpunosti, a kriteriji za taj dio programa se razrađuju u suradnji s centrima za socijalnu skrb.

Cilj ovakvih mjera je suzbiti energetsko siromaštvo te poboljšati životne uvjete najosjetljivijim kategorijama građana.
Nije naodmet podsjetiti građane što ih sve čeka kako bi se mogli pripremiti prije objave Javnog poziva.

Dakle, prije same prijave za sufinanciranje, trebali bi pripremiti Izvješće o energetskom pregledu obiteljske kuće i izraditi energetski certifikat. Prihvatit će se i važeći certifikati, ali ne stariji od 13. studenoga 2012. godine, ako nakon njegova izdavanja na kući nisu primjenjivane neke od mjera energetske obnove.

Tim dokumentima utvrđuju se postojeća energetska svojstva kuće te predlažu mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, koje moraju biti razvidne u ponudi izvođača radova te u konačnici i izvedene, što se potvrđuje završnim izvješćem o energetskom pregledu i energetskim certifikatom nakon završene energetske obnove kuće.

Troškove provedbe energetskog pregleda, izrade izvješća i energetskog certifikata prije i nakon obnove snose građani i taj se trošak ne sufinancira. Također se neće sufinancirati ni izrada glavnog projekta i provedba stručnog nadzora, koji su pak obvezni ako se u sklopu energetske obnove ugrađuje fotonaponski sustav.

Maksimum sufinanciranja

I ono najvažnije, maksimalni iznos sufinanciranja, koji je moguće ostvariti ugradnjom toplinske izolacije vanjske ovojnice, zamjenom vanjske stolarije te ugradnjom najviše dva sustava OIE, iznosi 204.000 kuna.

Iako u Hrvatskoj ne postoji definicija energetskog siromaštva Izmjenama programa predloženi su posebni kriteriji prihvatljivosti za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva. Kao osnovni kriterij za sudjelovanje u ovom Programu, vlasnik obiteljske kuće ili član kućanstva s prebivalištem u obiteljskoj kući trebao bi biti korisnik zajamčene minimalne naknade. Takva naknada dodjeljuje se socijalno najugroženijem stanovništvu, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, pa će građani kod prijave na poziv morati dostaviti presliku rješenja nadležnih centara za socijalnu skrb da su primatelji naknade.

Osim toga, centri za socijalnu skrb će izraditi prioritetnu listu svojih korisnika, prema kriterijima koje će zajedno utvrditi Ministarstvo graditeljstva, Ministarstvo za demografiju i Ministarstvo regionalnog razvoja, koje će centrima dostaviti nadležno ministarstvo kao sastavni dio naputka o provedbi Programa.

Stopa sufinanciranja koja će se primjenjivati jest 100 posto, a opravdani troškovi će uključivati troškove za energetski pregled i izradu energetskog certifikata prije i nakon energetske obnove i tehničku pomoć prijaviteljima; opremu i radove za provedbu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti na vanjskoj ovojnici (toplinska izolacija i zamjena vanjske stolarije) te za uvođenje jednog sustava za korištenje obnovljivog izvora energije (primjerice kotla na drvnu sječku/pelete). Pri tom maksimalan iznos sufinanciranja iznosi 236.250 kuna.

Fond će u suradnji s resornim ministarstvima održavati radionice za djelatnike centara za socijalnu skrb u svim županijama, s ciljem detaljnog informiranja djelatnika o Programu te njihovoj daljnjoj komunikaciji prema štićenicima centra, uključujući i informacije o energetskim certifikatorima koji su im na raspolaganju kao tehnička pomoć.

Ključnu ulogu u ovom dijelu programa imat će, naime, energetski certifikatori. Fond će objaviti javni poziv isključivo za certifikatore koji će biti tehnička pomoć građanima. Na temelju prijava, formirat će se lista certifikatora za ranjive skupine građana, koji će se brinuti o tome zadovoljavaju li ti građani formalne uvjete poziva, provesti energetske preglede te građanima pomoći u prijavi na poziv, kontroli izvođenja radova i ostalim potrebnim detaljima, a ujedno će provesti završni energetski pregled i pripremiti dokumentaciju za zahtjev za isplatu koju će slati Fondu. Energetski certifikatori koji prihvate ove zadaće, imat će pravo na bruto naknadu u iznosu od 10.000 kuna, koju pokriva Fond u cijelosti.

Što se smatra obiteljskom kućom?

Obiteljskom kućom se smatraju zgrade s više od 50 posto površine namijenjene za stanovanje i imaju najviše tri stambene jedinice i/ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 kvadrata (potrebno je zadovoljiti barem jedan od ta dva uvjeta). Što se sufinancira?

Obnovljivi izvori energije
Što se tiče sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, sufinancirat će se sustavi sa sunčanim toplinskim pretvaračima; sustavi na drvnu sječku/pelete; dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda; te fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Izvor: Slobodna dalmacija

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.