OŠ Čazma zahvaljujući Gradu Čazmi dobila najmoderniju informatičku i laboratorijsku opremu

Gradonačelnik Grada Čazme Dinko Pirak  uručio je u utorak  opremu Osnovnoj školi Čazma, koju je Grad Čazma kupio u okviru projekta Čazma Natura. Radi se o informatičkoj i laboratorijskoj opremi vrijednosti oko 200.000,00 kuna. Inače projekt Čazma Natura vrijedan je preko 26 milijuna kuna, a dio sredstva sredstava plasira se i prema OŠ Čazma koja je jedan od partnera u projektu.

U sklopu projekta Čazma Natura pokraj Osnovne škole će se urediti  Park Arboretum koji je trenutno u izgradnji vrijedan oko 570 tisuća kuna i istraživački i volonterski centar.

U sklopu projekta provodit će se ukupno 9 radionica namijenjenih za učenike 7. i 8. razreda, koji će svoje rezultate podijeliti s učenicima osnovne škole i putem interneta upoznati ostale škole u regiji i Europi kroz press centar koji će biti osnovan u Istraživačko-volonterskom centru.

Za potrebe održavanja radionica Grad Čazma je nabavio informatičku i laboratorijsku opremu potrebne za održavanje radionica, tako da se OŠ Čazma može pohvaliti kako ima najmoderniju opremu  zahvaljujući ovom projektu i Gradu Čazmi. Kroz ovaj projekt unaprijedit će se nastava, a učenici će  imati priliku učiti i raditi na opremi kakvu nema gotovo ni jedna škola u Hrvatskoj.