Cijene sa stočnog sajma u Bereku 20.siječnja 2020.

Ovog ponedjeljka 20. siječnja na stočnom sajmu u Bereku zabilježene su sljedeće cijene:

Odojci – 22,00 kn/kg

Janjad – 23,00 kn/kg

Telad – 25,00-27,00 kn/kg

Junad – 14,00 – 15,00 kn/kg