U šumarijama u tijeku otkup žira

Dolaskom jesenskog vremena krenulo je i sakupljanje šumskih plodova. Iz Hrvatskih šuma saznajemo da je trenutno u tijeku otkup žira hrasta lužnjaka.

Tako su Hrvatske šume za usluge sakupljanja ponudile cijenu od 9,00 kuna bruto za kilogram sakupljenog žira hrasta lužnjaka. Svi koji planiraju na ovaj način dodatno upotpuniti kućni budžet moraju izvaditi dozvolu za sakupljanje u područnoj  šumariji.

U Šumariji Čazma potrebe su za 20 tona žira,a  otkup je svake srijede od 7:30 do 10:00 sati. Šumarija Veliki Grđevac otkupit će 40 tona, otkup je svaki dan od 9:00 – 13:00 sati. Šumarija Velika Pisanica iskazala je potrebu za 1 tonom i sve dozvole su već podijeljene. Otkup obavlja i Šumarija Ivanska, otkup je bio danas, a idući je u planu idući tjedan u ponedjeljak i četvrtak.

Sjemenski materijal treba biti zdrav, bez vidljivih oštećenja i zaraženosti.

Dio sakupljenog žira vratit će se nazad u šumu kako bi se dobile mlade biljčice i „podigla“ mlada šuma, a dio žira se sije u rasadniku kako bi se proizvele sadnice kojima se kasnije popunjava i pošumljava tamo gdje je to potrebno.

Vrijedni sakupljač tako može za 100 kg žira dobiti negdje između 500-600 kn netto, što i nije mala svota!