Bjelovarsko-bilogorska županija objavila natječaj za dodjelu stipendija studentima

Bjelovarsko-bilogorska županija objavila je Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Bjelovarsko-bilogorske županije za akademsku godinu 2019./2020.

Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji redovno studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, predidiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Bjelovarsko-bilogorske županije (najmanje 6 mjeseci prije objave  Natječaja), a koji su studenti prve godine studija čija je prosječna ocjena svakog završenog razreda srednje škole najmanje 4,5 ili da su studenti, druge i viših godina čija je prosječna ocjena završenih prethodnih godina studija najmanje 3,5.

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od danas 14. listopada, a obrasci za prijavu nalaze se na mrežnim stranica Bjelovarsko-bilogorske županije zajedno sa tekstom natječaja.