Grad Bjelovar objavio Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za kreditnu liniju “Bjelovarski poduzetnik 2019.”

Grad Bjelovar ove godine podupire svoje poduzetnike sa 2,5 milijuna kuna tako da je u ovoj godini grad svojim poduzetnicima osigurao niz potpora, ali prema riječima gradonačelnika Grada Bjelovara Darija Hrebaka to nije dovoljno. Grad Bjelovar objavio je Javni poziv za iskazivanje interesa banaka za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“

Kreditnu liniju „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ provodit će Grad Bjelovar i zainteresirane banke koje se prijave na ovaj Javni poziv i pristanu na osnovne kriterije načina provedbe kreditne linije, te potpišu Sporazum o načinu provedbe kreditne linije s Gradom Bjelovarom. Ukupni kreditni fond, koji osnivaju banke, iznosi 30.000.000,00 kn  kuna. Grad Bjelovar subvencionirati će  kamatu poduzetnika po njegovoj prijavi i ispunjenju svih uvjeta na Javni poziv za de minimis potporu koju raspisuje Gradonačelnik Grada Bjelovara svake godine i to po stopi od 2% posto za proizvodne djelatnosti ukoliko je kamata veća od 2%  i 1% za uslužne djelatnosti:

– Proračun se jako dobro puni i mi smo zbog toga zahvalni i upravo zbog toga želimo otvoriti dodatnu mogućnost za naše poduzetnike jer smo dobili nekoliko iskaza interesa. Poduzetnici su nam rekli kako im je problem dobiti određenu kamatu od banaka koju bi oni htjeli i tu se lome, da idu u određenu investiciju ili ne. Te investicije mogu generirati neka nova zapošljavanja, a gradu nije problem sufinancirati kamatu. Čim grad subvencionira kamatu to i poslovne banke na neki drugi način gledaju. Opet stvaramo neko pozitivno okruženje i pomažemo tim malima da se odluče i da pokrenu svoj vlastiti biznis. Mi u proračunu imamo osigurana sredstva za tu mjeru, a vidimo da i dalje ima potrebe za njom. Grad ide u tu priču kao što je bilo i prije, i imamo za sada pet do šest zainteresiranih – rekao je Hrebak.

Korisnici kredita mogu biti obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe u slobodnom zanimanju (zdravstveni djelatnici, veterinari, odvjetnici, revizori, arhitekti, sudski vještaci i sl.). Najniži iznos kredita je  40.000,00 kn, a najviši iznos 2.500.000,00 kn. Iznimno, kod izgradnje novih proizvodnih kapaciteta, objekata, postrojenja i opreme, Grad subvencionira do 40 % ukupne odobrene investicije, a max. do iznosa 5.000.000,00 kn. Namjena kredita može biti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu  opreme ili pojedinih dijelova opreme i obrtna sredstva u funkciji investicije (do 30%). Ponude banaka se primaju najkasnije do 20. kolovoza 2019. godine. 

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.