Ministar Predrag Štromar uručio Odluke o financiranju projekata gradonačelnicima i načelnicima Bjelovarsko bilogorske žuapnije

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar uz prisustvo župana Damira Bajs uručio je Odluke o dodjeli sredstava predstavnicima lokalnih jedinica. Radi se o sredstvima za projekte gradova i općina, koje je putem natječaja odobrilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

– Danas je Dan Bjelovarsko-bilogorske županije, a kao što je običaj kada je rođendan da se dolazi s poklonima, tako je i potpredsjednik Vlade i ministar došao, temeljem natječaja koji je završio, podijeliti ono što je potrebno da bi naše općine i gradovi povukli sredstva iz resornog ministarstva u vrijednosti od 4,7 milijuna kuna-rekao je župan Bajs.

– Prošle i ove godine u Bjelovarsko-bilogorsku županiju došlo je više od 100 milijuna kuna direktnih sredstava u proračune koje odobravaju gradska i općinska vijeća, a koriste se za ono najpotrebnije. Ova sredstva su dio decentralizacije jer vi, načelnici i gradonačelnici, najbolje znate što je vašem mjestu ili gradu potrebno, kazao  je Štromar.

Odluka o dodjeli sredstava uručena je:

 1. Dario Hrebak, gradonačelnik Grada Bjelovara – Rekonstrukcija Zagorske ulice i dijela Ulice Ferde Livadića u Bjelovaru – kn 222.000,00
 2. Andrea Prugovečki, pročelnica u Gradu Čazmi – Nabava kombiniranog stroja – rovokopača – kn 315.000,00
 3. Vladimir Bilek, zamjenik gradonačelnika Grada Daruvara Održavanje i sanacija prometnice u Ulici Josipa Kuhača – kn 112.000,00
 4. Josip Bilandžija, gradonačelnik Grada Garešnice – Uređenje i asfaltiranje parkirališta stambenih zgrada u Garešnici (Trg Hrvatskih branitelja i Ulica Vladimira Nazora) – kn 150.000,00
 5. Zlatko Pavičić, zamjenik gradonačelnika Grada Grubišno Polje – Sanacija nogostupa u Ulici 77. samostalnog bataljuna ZNG-e u Grubišnom polju – kn 311.000,00
 6. Mato Tonković, načelnik Općine Berek – Sanacija nerazvrstane ceste – dionica Gornja Garešnica-Veliki Prokop – kn 391.000,00
 7. Josip Stjepanović, načelnik Općine Dežanovac – Rekonstrukcija prilazne ceste prema groblju, parkirališta i nogostupa na groblju Dežanovac – kn 319.000,00
 8. Željko Mavrin, načelnik Općine Ivanska – Nabava traktora i bočne kranske kosilice – kn 381.000,00
 9. Danijel Kovačec, načelnik Općine Kapela – Modernizacija nerazvrstane ceste Visovi s odvojcima – kn 391.000,00
 10. Zlatko Bakunić, načelnik Općine Končanica – Adaptacija i dogradnja mrtvačnice Končanica – kn 187.000,00
 11. Darko Knežić, načelnik Općine Nova Rača – Nabava stroja-4CX rovokopač-utovarivač – kn 391.000,00
 12. Slavko Prišćan, načelnik Općine Rovišće – Adaptacija pješačke staze u Ulici 29. rujna u Predavcu – kn 370.000,00
 13. Fredi Pali, načelnik Općine Velika Pisanica – Cesta koja spaja – Faza II – kn 391.000,00
 14. Marijan Dautanac, načelnik Općine Veliki Grđevac – Rekonstrukcija gospodarske zgrade – kn 391.000,00 –
 15. Ivan Kovačić, načelnik Općine Veliko Trojstvo – Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Bilogorsko naselje – dionica 3 – kn 266.000,0