Inicijativa ‘Uzmimo novac strankama’ danas prikuplja potpise u Čazmi

Građanska inicijativa “Uzmite novac strankama”, još je 12. svibnja u ponoć počela prikupljati potpise za raspisivanje referenduma kojim će se tražiti izmjene Ustava na način da se zabranjuje financiranje političkih stranaka iz sredstava državnog proračuna, proračuna općina, gradova i županija, pa čak i mjesnih odbora, a potpisi za referendum prikupljat će se do 26. svibnja.

Danas je na dobar odjek, ova inicijativa naišla i u Čazmi gdje su brojni građani stavili svoj popis za raspisivanje referenduma. Inače stranke godišnje iz državnih i lokalnih proračuna za financiranje dobiju oko 100 milijuna kuna, a najveći dio tog kolača dobiju najjače stranke.

Inače sustav privatnog financiranja stranaka imaju rijetke zemlje, a i tamo je rigorozna revizija financiranja i javna kontrola kako bi se onemogućila korupcija. Upravo zbog korupcije su se mnoge zemlje odlučile na financiranje stranaka i iz državnog proračuna.