Grad Bjelovar objavio Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva za 2019.

Grad Bjelovar četvrti u Hrvatskoj po uspješnosti u korištenju EU fondova

JAVNI POZIV

ZA FINANCIRANJE JEDNOGODIŠNJIH PROGRAMA ILI PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA ZA 2019. GODINU

I.

U proračunu Grada Bjelovara za 2019. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu jednogodišnjih programa ili projekata gospodarskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području gospodarstva definiranih prioritetima utvrđenim od strane Grada Bjelovara, a obuhvaćaju aktivnosti poticanja gospodarstva kroz sljedeća prioritetna područja:

  1. razvoj i unapređenje uvjeta za razvoj poduzetništva,
  2. očuvanje tradicije i razvijanje poljoprivrede,
  3. razvoj kontinentalnog turizma kroz povećanje turističke ponude i ruralnog razvoja,
  4. promotivne aktivnosti na sajmovima i ostalim manifestacijama,
  5. podizanje svijesti potrošača,
  6. očuvanje stočnog fonda i kućnih ljubimaca; razvoj autohtonih pasmina i njihove promocije i
  7. veterinarsko-zdravstvenu zaštitu.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Grada Bjelovara za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata u području gospodarstva u 2019godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog poziva moći dodijeliti gospodarskim udrugama za provedbu programa u gospodarstvu je 75.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može jednoj udruzi odobriti po pojedinom projektu ili programu je 50% prihvatljivih troškova, a maksimalno 7.000,00 kuna.

II.

Na ovaj javni poziv se mogu javiti udruge sa sjedištem na području Grada Bjelovara čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba stanovnika Grada Bjelovara u području gospodarstva, te udruge koje su registrirane izvan područja Grada Bjelovara, samo ako se njihovim programima i projektima potiče suradnja sa udrugama grada Bjelovara, odnosno ako su njihovi programi i projekti dio lokalne odnosno područje (regionalne) i međunarodne suradnje s udrugama s područja Grada Bjelovara.

Udruge koje se javljaju na ovaj Poziv moraju biti upisane u Registar udruge, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Bjelovara, zajedno s objavom Javnog poziva.

III.

Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Grada Bjelovara, http://www.bjelovar.hr/ .

IV.

Rok za podnošenje prijave za poziv je 60 dana od dana objave Javnog poziva                  01.veljače 2019. godine, a završava 31.ožujka 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Grada Bjelovara – soba broj 15 – I. kat) u dva (2) primjerka uz napomenu („ne otvaraj – Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu) na sljedeću adresu:

Grad Bjelovar
Upravni odjel za gospodarstvo

Natječaj za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga

iz područja gospodarstva

Trg Eugena Kvaternika 2

43 000 Bjelovar

Udruge koje su zadovoljile uvjete Javnog poziva prema članku II. stavak 1. sklapaju ugovor za financiranje programa ili projekata sa Gradom Bjelovarom, a donacija će se izvršiti po potpisu ugovora, dok će se izvješća s priloženim računima dostavljati po realizaciji projekta.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

VI.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Grada Bjelovara http://www.bjelovar.hr/, a sve ostale informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, soba 46 ili na telefon 043/622-063 ili na e-mail: mvrabec@bjelovar.hr .

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.