Grad Bjelovar objavio Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva za 2019.

JAVNI POZIV

ZA FINANCIRANJE JEDNOGODIŠNJIH PROGRAMA ILI PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA ZA 2019. GODINU

I.

U proračunu Grada Bjelovara za 2019. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu jednogodišnjih programa ili projekata gospodarskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području gospodarstva definiranih prioritetima utvrđenim od strane Grada Bjelovara, a obuhvaćaju aktivnosti poticanja gospodarstva kroz sljedeća prioritetna područja:

  1. razvoj i unapređenje uvjeta za razvoj poduzetništva,
  2. očuvanje tradicije i razvijanje poljoprivrede,
  3. razvoj kontinentalnog turizma kroz povećanje turističke ponude i ruralnog razvoja,
  4. promotivne aktivnosti na sajmovima i ostalim manifestacijama,
  5. podizanje svijesti potrošača,
  6. očuvanje stočnog fonda i kućnih ljubimaca; razvoj autohtonih pasmina i njihove promocije i
  7. veterinarsko-zdravstvenu zaštitu.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Grada Bjelovara za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata u području gospodarstva u 2019godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog poziva moći dodijeliti gospodarskim udrugama za provedbu programa u gospodarstvu je 75.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može jednoj udruzi odobriti po pojedinom projektu ili programu je 50% prihvatljivih troškova, a maksimalno 7.000,00 kuna.

II.

Na ovaj javni poziv se mogu javiti udruge sa sjedištem na području Grada Bjelovara čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba stanovnika Grada Bjelovara u području gospodarstva, te udruge koje su registrirane izvan područja Grada Bjelovara, samo ako se njihovim programima i projektima potiče suradnja sa udrugama grada Bjelovara, odnosno ako su njihovi programi i projekti dio lokalne odnosno područje (regionalne) i međunarodne suradnje s udrugama s područja Grada Bjelovara.

Udruge koje se javljaju na ovaj Poziv moraju biti upisane u Registar udruge, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Bjelovara, zajedno s objavom Javnog poziva.

III.

Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Grada Bjelovara, http://www.bjelovar.hr/ .

IV.

Rok za podnošenje prijave za poziv je 60 dana od dana objave Javnog poziva                  01.veljače 2019. godine, a završava 31.ožujka 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Grada Bjelovara – soba broj 15 – I. kat) u dva (2) primjerka uz napomenu („ne otvaraj – Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu) na sljedeću adresu:

Grad Bjelovar
Upravni odjel za gospodarstvo

Natječaj za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga

iz područja gospodarstva

Trg Eugena Kvaternika 2

43 000 Bjelovar

Udruge koje su zadovoljile uvjete Javnog poziva prema članku II. stavak 1. sklapaju ugovor za financiranje programa ili projekata sa Gradom Bjelovarom, a donacija će se izvršiti po potpisu ugovora, dok će se izvješća s priloženim računima dostavljati po realizaciji projekta.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

VI.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Grada Bjelovara http://www.bjelovar.hr/, a sve ostale informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, soba 46 ili na telefon 043/622-063 ili na e-mail: mvrabec@bjelovar.hr .

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.