U Bjelovaru danas u dva sata izdano 16 kazni zbog parkiranja na mjestu za invalide, vozači državi uplatili 11.200,00 kuna

Sukladno najavi danas je u Bjelovaru održana dvosatna ciljana akcija usmjerena na nadzor nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom te provjeru valjanosti znaka pristupačnosti.

Akciju je provela prometna policija u suradnji s Prometnim redarstvom Grada Bjelovara

Tijekom akcije utvrđeno je ukupno 16 prekršaja nepropisnog parkiranja na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a za koji prekršaj je predviđena novčana kazna u iznosu od 700 kuna.

Iz  Postaje prometne policije Bjelovar najavljuju da će se ovakve ciljane akcije nadzora nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom te provjeru valjanosti znaka pristupačnosti održavati do dva puta mjesečno te će se svakodnevno pojačano sankcionirati navedeni prekršaji.